Sposoby demokratycznego podejmowania decyzji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sposoby demokratycznego podejmowania decyzji - strona 1 Sposoby demokratycznego podejmowania decyzji - strona 2

Fragment notatki:

SPOSOBY DEMOKRATYCZNEGO PODEJMOWANIA DECYZJI. Mamy dwie zasadnicze metody:
losowanie
głosowanie
LOSOWANIE. Początek w Atenach. Obecnie uzasadnia się neutralność procesu decyzyjnego. Stosunkowo rzadko stosowane. Stosuje się w procesie karnym amerykańskim losowanie przy wyborze „12 sprawiedliwych”. Losowanie, gdy przy finalnym głosowaniu nie uzyskano finalnego rozwiązania. U nas przykładami mogą być: ordynacje wyborcze dp rad gmin, powiatu. Wybory niesporne. W klarownym kształcie. W WB w wyborach do Izby Gmin.. Przy ponownej kadencji przewodniczącego IG to inne partie nie wystawiają w okręgu macierzystym, nie wyznaczają swoich kandydatów. Na plakatach, że ponownie kandydują. Jak nie ma innego kandydata to on zostaje. → przewodniczący jest przewodniczącym IG dopóki sam nie zrezygnuje, czyli aż do śmieci. Obecnie jest Harriet Ruth Harman. U nas jeżeli jest tylko 1 kandydat i uzyskał on więcej niż 50% ważnie oddanych głosów to uważa się za wybranego.
Instytucja losowania znana w niepublikowanym regulaminie ZN z 07.1989r. (W.Jaruzelski - I i ostatni prezydent PRL) → ta uchwała przewidywała, że jak w finalnym głosowania 2 kandydatów otrzyma równą liczbę głosów to wtedy będzie decydował tzw „ślepy los”. Ostatecznie, nie było potrzeby, bo był tylko 1 kandydat.
GŁOSOWANIE.
Jednomyślność. Przy jej zastosowaniu zabezpiecza się interesy wszystkich glosujących. Niewygodna bo ciężko podjąć. np. sejm w XVIIw. Obecnie stosowana w:
Rada Europejska w UE o przyjęciu nowych członków
w państwach federalnych zwłaszcza gdy podporządkowuje się pewne segmenty → kazu niemiecki → policja na co dzień podporządkowana jest rządowi krajowemu ( w poszczególnych krajach) w pewnych przypadkach można podporządkować org. Federalnemu, ale tylko za jednomyślną zgodą landów)
Większość. Większość czyli podmiot zbiorowy wyraża wolę całości. Takie domniemanie wynika z reguł współczesnej demokracji.
Większości, które nadają status prawomocności:
zwykła → dec. Ważna jeżeli głosowało więcej aniżeli za przyjęciem jakiejkolwiek innej poddanej pod głosowanie. Nie uwzględnia głosów wstrzymujących.
Bezwzględna - absolutna → dla ważności dec. Ponad połowa głosów os. biorących udział w głosowaniu. Za więcej niż przeciw i wstrzymujących się. Tzw. 50% + 1. KRUCZEK, faktyczny, matematyczny. TK zabrał w tej sprawie głos (gdy mógł jeszcze dokonywać wykładni, przew. Wtedy był A. Zoll) - uchwała z 20.09.1995 (syg. W/18/74) Jak rozumieć bezwzględną większość w Radzie Gminy?
Ustawowo nigdzie nie została zdefiniowana. Jest jedynie tworem doktryny. Wyrażenie formułą 50+1 nie budzi zastrzeżeń, gdy suma ważnie oddanych głosów jest parzysta. Gdy liczba głosów nie parzysta to nie prowadzi do jednoznacznych wyników, gdyż wtedy pojawia się ułamek, a nie można w ułamku podawać. Większość bezwzględna przy 45 głosach to 24. Przy nieparzystej liczbie głosów pojawia się wymóg kwalifikowanej większości. Większość bezwzględną należy stosować tylko wtedy, gdy prowadzi do jednoznacznych rozwiązań. Reguła 50 + 1 może być przy nieparzystej liczbie głosów tylko wtedy gdy wyraźnie to ustanawia przepis prawny.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz