Ekonomia rolnicza - strona 7

Kryterium przeznaczenia analiz - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 840

Kryterium przeznaczenia analiz Analiza zewnętrzna (obejmuje bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z działalności) - często mianowana sprawozdaniem rocznym przeznaczonym dla akcjonariuszy, banku, przyszłych inwestorów, kooperantów, itp. pozwala tym użytkownikom zapoznać się z kondycją finans...

Ogólna charakterystyka rentowności - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 966

3. ANALIZA RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 3.1. Ogólna charakterystyka mierników rentowności 3.1.1. Zysk operacyjny a Wynik Finansowy i ich miejsce w Analizie Rentowności W literaturze zachodniej poświęconej ocenie rentowności firm o orientacji rynkowej, czołowe miejsce zajmuje koncentracja zysku oper...

Ogólna Analiza sytuacji majątkowej i finansowej - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2191

2.1.3. Ogólna Analiza sytuacji majątkowej i finansowej Przedstawiona analiza dynamiki i struktury bilansu oraz rachunku zysków i strat może już dać podstawy do wstępnej oceny sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa. Sytuację tę w szerszym nieco zakresie wyjaśniają ogólne powiązania i zale...

Prezentacja firmy "Tarnokop" - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1386

PREZENTACJA FIRMY P.P.H. „TARNOKOP” S.A. W TARNOWIE 4.1. Zarys historyczny - informacje ogólne Początki Firmy „Tarnokop” sięgają roku 1911, kiedy średnie zatrudnienie wynosiło 40 osób a główną działalnością tkz. „KOPYCIARNI” była obróbka drewna...

Rentowność majątku spółki - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

R entowność majątku spółki Rentowność majątku przedstawia się następująco: 1997 1998 1999 Rentowność majątku (w %) 7,40% -9,5% 3,34% Rotacja majątku (krotność) 2,0 1,9 2,3 i jest wynikiem wpływu poszczególnych czynników na wzrost tego wskaźnika (rentowność majątku = rentowność sprzedaż...

Rentowność kapitałów własnych - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

3 .1.2.1.3. Rentowność kapitałów własnych (finansowa) Kolejny (trzeci) aspekt badania rentowności firmy dotyczy rentowności zaangażowanego kapitału własnego, czyli tzw. rentowności finansowej. Interesują się nią przede wszystkim właściciele (akcjonariusze, udziałowcy). Wskaźniki te bowiem, wyrażają...

Podstawy teoretyczne, metodyczne i praktyczne - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

1. PODSTAWY TEORETYCZNE, METODYCZNE I PRAKTYCZNE ORAZ ZNACZENIE ANALIZ GOSPODARCZYCH PRZEDSIĘBIORSTW W GOSPODARCE RYNKOWEJ 1.1. Istota analizy i jej rola w procesie zarządzania i podejmowaniu decyzji Działalność każdej firmy wymaga okresowej analizy, czyli rozłożenia całości procesu działań na częś...

Otoczenie makroekonomiczne - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Otoczenie makroekonomiczne W 2003 r. Produkt Krajowy Brutto wzrósł wg najnowszych szacunków o 3,6 %. Motorem wzrostu PKB w 2003 r. był w głównej mierze sektor produkcji przemysłowej, a w szczególności przedsiębiorstwa eksportujące dobra przemysłowe. Stało się tak dzięki głębokiej restrukturyzacji k...

Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: rodzaje rehabilitacji, ustawa z dnia 27.08.1993 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wymiary definicji "niepełnej sprawności" według WHO, praca jako ważny aspekt życia....