Ekonomia rolnicza - strona 8

Spółdzielczość wiejska ciag dalszy

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Kawa
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Rada Nadzorcza, obowiązki spółdzielni, organy samorządowe spółdzielni, przepisy wspólne dla rady i zarządu, zadania organów samorządowych. ...

Projekt na prognozowanie - arkusz kalkulacyjny.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Marcin Wojnar
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 532

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: dane, metoda wskaźników - sezonowość, metoda trendów jednoimiennych, tabela, obliczenia, wykresy....

Spółdzielczość wiejska

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Kawa
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: przesłanki ekonomiczne powstawania spółdzielni pracy,prawo spółdzielcze, zasady spółdzielcze z 1995r....

Bezrobocie zarejestrowane- praca z prognozowania

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Marcin Wojnar
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 490

Notatka to praca w arkuszu kalkulacyjnym, która uwzględnia: metody trendów jednoimiennych, metoda Kleina, metoda Wintersa, tabelki, wykresy, obliczenia....

Lucas sezonowość - arkusz kalkulacyjny.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Marcin Wojnar
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: bezwzględne, względne, wykres,obliczenia, podsumowanie, analiza wariancji....

Liczenie ESU - arkusz kalkulacyjny

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: rodzaj działalności, jednostka miary, dane ilościowe o powierzchni upraw i pogłowiu zwierząt, wartość SGM poszczególnych działalności danego gospodarstwa, tabelka....

Kalkulacje rolnicze część 1

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Grzegorz Miś
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: koszty bezpośrednie w produkcji roślinnej, koszty bezpośrednie w produkcji zwierzęcej, rozdzielenie kosztów pośrednich,stosowanie klucza podziałowego, suma kosztów bezpośrednich....

Lucas - macierze - arkusz kalkulacyjny.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Marcin Wojnar
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: weryfikacja modelu trendu, wartość t studenta odczytana z tablic, prognoza przedziałowa, wykres, dane....

Projekt na prognozowanie - excel.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: dane, ceny targowiskowe ziemniaków, wykres, tabelka, meta wskaźników, lata, miesiące....