Rentowność majątku spółki - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rentowność majątku spółki - wykład - strona 1 Rentowność majątku spółki - wykład - strona 2 Rentowność majątku spółki - wykład - strona 3

Fragment notatki:

R entowność majątku spółki Rentowność majątku przedstawia się następująco:
1997
1998
1999
Rentowność majątku (w %)
7,40%
-9,5%
3,34%
Rotacja majątku (krotność)
2,0
1,9
2,3
i jest wynikiem wpływu poszczególnych czynników na wzrost tego wskaźnika
(rentowność majątku = rentowność sprzedaży x rotacja majątku).
- rentowność majątku w 1997 roku: 7,4 = 3,7 x 2,0
- rentowność majątku w 1998 roku: -9,5 = -5 x 1,9
- rentowność majątku w 1999 roku: 3,2 = 1,4 x 2,3
- odchylenie globalne (98-97) -9,5 - 7,4 = -16,9
- odchylenie globalne (99-98) 3,2 - (-9,5) = 12,7
- wpływ rentowności i sprzedaży na wzrost rentowności majątku (98 : 97)
(-5, - 3,7) x 2,0 = -8,7 x 2 = -17,4
- wpływ rentowności i sprzedaży na wzrost rentowności majątku (99 : 98)
(1,4 - (-5)) x 1,9 = 6,4 x 1,9 = 12,16
- wpływ rotacji na wzrost rentowności (98 : 97)
(1,9 - 2,0) x -5 = 0,5
- wpływ rotacji na wzrost rentowności (99 : 98)
(2,3 - 1,9) x 1,4 = 0,56
W roku 1999 sytuacja finansowo-majątkowa Spółki uległa znacznej poprawie w stosunku do roku 1998. Sprzedaż ogółem była wyższa od notowanej w roku poprzednim Nastąpił szybszy wzrost przychodów od kosztów ich uzyskania. Ogromny wpływ na tą sytuację miało wyksięgowanie ze zobowiązań prywatyzacyjnych kwoty 327,4 tys. zł z tytułu przeliczenia opłat dodatkowych wg wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych w związku ze zmianą zasad ustalania należności wobec Skarbu Państwa od 01.10.1999 roku po otrzymaniu przez Spółkę prawa własności majątku dotychczas leasingowanego.
4.3.2.2. Rentowność kapitałów własnych (finansowa) W „Tarnokopie” rentowność kapitałów własnych przedstawia się następująco:
1997
1998
1999
rentowność kapitałów własnych
19,30%
-18,28%
7,10%
Poziom rentowności kapitału własnego w 1999 roku nie przekracza stopy inflacji, co świadczy o deprecjacji tych kapitałów wywołanej inflacją.
Stopa zyskowności kapitałów własnych przekracza poziom zyskowności majątku, co oznacza, że część majątku pokryta jest kapitałami obcymi (zobowiązaniami). Zwiększył się 0 4,9% udział kapitałów własnych w łącznej kwocie pasywów z 42,5% do 47,4% co wynikało z zysku osiągniętego w 1999 roku. Tenże wzrost udziału kapitałów własnych w pasywach znalazł odbicie we wzroście pokrycia majątku kapitałami własnymi (łącznie z rezerwami z 45,3% do 51,5% a w roku 1997 - 46,7%.


(…)

… i nieporównywalnych.
Pokuszę się jedynie na skromną próbę dokonania analizy „SWOT” P.P.H „TARNOKOP” S.A, oraz zaproponowania kilku strategicznych celów tej firmy, których realizacja wydaję mi się słuszna w najbliższej przyszłości.
Składa się ona z dwóch uzupełniających się wzajemnie części.
Pierwsza z nich dotyczy analizy zewnętrznej i zawiera szanse i zagrożenia, druga dotyczy analizy wewnętrznej i określa pozycję…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz