Ekonomia rolnicza - strona 6

Układ scenariuszowy stanów otoczenia - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1316

Układ scenariuszowy stanów otoczenia Dokonując analizy otoczenia, stwierdzamy, że rozpiętość między scenariuszem optymistycznym a pesymistycznym w poszczególnych sferach jest stosunkowo duża. Największa rozpiętość jest w sferze społecznej i technologicznej. Oznacza to, że występuje tutaj silne uzal...

Doradztwo agroturystyczne - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1295

Doradztwo agroturystyczne  AGROTURYSTYKA - informacje ogólne, uwarunkowania prawne. Agroturystyka jest formą turystyki wiejskiej ściśle związaną z rolnictwem i funkcjonującym gospodarstwem rolnym. Agroturystyka może być zorganizowana w różn...

Opis gospodarstwa - ćwiczena.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 749

OPIS GOSPODARSTWA WYCENA MASZYN I NARZĘDZI W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ Rodzaj maszyny Rok zakupu Przewidywany czas eksploatacji Wartość początkowa zł Stopa amortyzacji % Wartość amort. zł Wartość umorzenia zł Wartość bieżąc zł Dojarka 2007 50lat 5500 2 110 110 5390 Mieszalnia pasz 1998 50lat ...

Obrót stada, naklady pracy produkcji rolnej - ćwiczenia.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1582

Obrót stada. zwierzęta Liczba sztuk Stan na początku roku szt./kg Zakup szt./kg Z urodzenia szt. Sprzedaż szt./kg Naturalne spożycie szt./kg Upadki szt. Stan na koniec roku Krowy mleczne 4 4/2000 - - - - - 4/2000 Cielęta 4 - - ...

Zasada społeczeństwa - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

Zasada społeczeństwa polega na złożeniu wolności osobistej jednostki, w ręce regulaminów i norm społecznych. Społeczeństwo wytworzyło nieskończoną ilość konwenansów, praw, uogólnień, zasad, które określają każdego z nas. Stwierdzają kto się nadaje do życia w społeczności, a kogo definitywnie z niej...

Analiza wykorzystywania podstawowych czynników produkcji - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 406

ANALIZA WYKORZYSTANIA PODSTAWOWYCH CZYNNIKÓW PRODUKCJI Ze społ, punktu widzenia - celem dział. gospodarczej - wytwarzanie produkt. Roln. Nie powinna być to jednak prod. za wszelką cenę tylko prod. racjonalna - właściwa wykorzyst. Czynników prod. (ziemi, śr. trwałych i obrotowych, siły roboczej) ora...

Przywództwo a zarządzanie - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

Przywództwo a zarządzanie. Przywództwo dotyczy jutra organizacji natomiast zarządzanie to dziś (teraz) organizacji. Zarządzanie dotyczy z reguły bieżącej kontroli instytucji, jej efektywności, wydajności, tego co przewidywalne. Przywództwo zaś odnosi się do przyszłości, zawiera w sobie wizję organi...

Struktura i zmiany - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

Aktywa, ich struktura i zmiany w tys. zł (w cenach bieżących) (porównanie roku 1998 i 1999) Wyszczególnienie Stan na 31.12.1998 Stan na 31.12.1999 Odchylenia w tys. zł % w tys. zł % w tys. zł % AKTYWA A. Majątek trwały 7440,1 52,2 6691,9 48,7 -748,2 -10,1 I. Wartości niematerialne i prawne 15...

Analiza podstawowych sprawozdań finansowych - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Analiza podstawowych sprawozdań finansowych Z zasad nadrzędnych jak i opisu zasad wyceny aktywów i pasywów wypływa, że wynik finansowy ustala się w rachunku zysków i strat, stosując zasady memoriału i współmierności, realizacji i ostrożności. Współmierność należy zapewnić kosztem związanym ze sprze...