Analiza wykorzystywania podstawowych czynników produkcji - wykład.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza wykorzystywania podstawowych czynników produkcji - wykład. - strona 1 Analiza wykorzystywania podstawowych czynników produkcji - wykład. - strona 2 Analiza wykorzystywania podstawowych czynników produkcji - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

ANALIZA WYKORZYSTANIA PODSTAWOWYCH CZYNNIKÓW PRODUKCJI Ze społ, punktu widzenia - celem dział. gospodarczej - wytwarzanie produkt. Roln. Nie powinna być to jednak prod. za wszelką cenę tylko prod. racjonalna - właściwa wykorzyst. Czynników prod. (ziemi, śr. trwałych i obrotowych, siły roboczej) oraz osiągnięcie sprawności gospodarowania.
Produkcyjność ziemi:
Ziemia podstawowa - środek w prod. rolniczej - ziemia ma pewne cechy środka trwałego ale się nie amortyzuje (nie zużywa się) niepomnażalna, niezniszczalna, nieruchoma, nieprzenoszona. Miarą stopnia wykorzystania ziemi jest jej produkcyjność - którą dzieli się za pomocą następujących mierników; prod. globalna, p.k.b. i netto, prod. czysta, dochód czysty.
Wymienione mierniki, po przeliczeniu na 1ha UR stają się wskaźnikami produkcyjności ziemi i w takiej formie mogą stanowić podm. Do porównań. Jeżeli chodzi o przydatność wymienionych mierników jest ona zróżnicowana.
Prod. globalna - jej przydatność - niewielka, jako miernika produkcyjności ziemi (liczony obrót własny - wycena ok. 1 ha UR)
Produkcja końcowa (zwłaszcza netto) większa przydatność- określa ona masą lub wartość produktów finalnych wytworzonych w gospodarstwie, które mogą być przeznaczone na konsumpcje pośrednią lub bezpośrednią ( tą kategorię można porównywać do różnych sektorów)
Produkcja czysta - bardzo przydatna do oceny produkcji ziemi - suma wartości nowowytworzonej i jest odpowiednikiem dochodu narodowego na szczeblu gospodarstwa.
Prod. czysta/ 1ha UR àInformuje o stopniu wykorzystania ziemi z punktu widzenia wkładu do dochodu narodowego
P.G. i P.K. (wartościowo i w j.zboż.)
P.Cz. zawsze i tylko wymiana wartości
Przy ocenie produkcyjności ziemi, przy porównywaniu różnych gospodarstw, należy przestrzegać zasady porównywalności ( nie wszystko ze wszystkim można porównywać)
Na potrzeby analizy należy gospodarstwa odpowiednio pogrupować- stopniowo w następującej kolejności:
wg rejonów przyrodniczo - ekonomicznych (ujednolicenie gospodarstw pod względem makroekonomicznych i klimatycznych)
wg form społ. Ekonom. (sektorów) - wyeliminow
wg typów produkcyjnych
Można wykorzystać następującą skalę zależności od jakości gleb
p.k.n. j.z. 1 ha UR
Wydajność pracy świadczy o wykorzystaniu siły roboczej - określa się stosunkiem z efektów prod. lub usługowych do nakładów lub zasobów pracy
Efekty produkcyjne - może to być prod. gleb, końcow,. Czysta. Podstawowymi kategoriami / końcowa netto i czysta


(…)

… została w prod. wykorzystana
Miernikiem zasobów robocizny może być:
- liczba osób czynnych zawodowo
- liczba pełnowartościowych jednostek siły roboczej
Do mierzenia nakładów:
- robotnikogodzin
- robotnikodni
Różne kategorie wydajności pracy;
- techniczna
- ekonomiczna
- społeczna Techniczna w.p. - wt = L/N - L/ Z*T
L - ilość wykonanej pracy w naturalnej jednostce miary (ha, litr, towar)
N - nakłady pracy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz