Ekonomia rolnicza - strona 5

Schemat organizacyjny firmy wydobywczej gaz.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

Schemat organizacyjny firmy. Ochrona środowiska. W trosce o środowisko naturalne prowadzą następujące działania proekologiczne oczyszczamy ścieki przemysłowe; oczyszczamy ścieki socjalne; neutralizujemy odpady; oczyszczamy gazy odlotowe; monitorujemy elementy środowiska; prowadzimy proces termiczne...

Wycena siły roboczej i pociągowej - ćwiczenia.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

WYCENA SIŁY ROBOCZEJ I POCIĄGOWEJ Wycena 1 rbh poprzez przyjęcie parytetów dochodów w gospodarce narodowej. 2899,83zł - 19% - 18,71% - 8,3% = 1559,8zł netto 1559,8/22 = 70,9 zł za dzień 70,9/9 = 7,9zł za 1rbh Wycena i cnh. 1cnh = 4,5l paliwa 1000cnh*4,5l = 4500l paliwa 4500l*2,8zł = 12600zł 12...

Ujęcie efektu dźwigni operacyjnej - ćwiczenia.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

Poziom DO zależy od wielkości udziału kosztów stałych w kosztach oPperacyjnych całkowitych. Im będzie wyższy ten udział(procentowy)tym wyższy efekt dźwigni operacyjnej(EDO)i na odwrót. Przy relatywnie wysokim udziale kosztów stałych ...

Efekty dźwigni, konstruktywność - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1176

ROI=Zo/Mc*100[%] Zo-zysk operacyjny Mc majątek całkowity Zo/Mcio io-oprocentowanie kapitału obcego Zn/Mcio= a) wraz ze wzrostem zadłużenia rośnie rentowność kapitału własnego- pozytywny efekt dźwigni b).jeżeli ten warunek nie jest spełniony wówczas wzrost zadłużenia powoduje spadek rentowności...

Mechaniczne środki transportu - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 889

Mechaniczne środki transportu. Inwentarz żywy pociągowy. Inwentarz żywy produkcyjny (stado podstawowe). Inny podział: - środki trwałe bezpośrednio obsługujące prod. roślinna, - środki trwałe bezpośrednio obsługujące prod. zwierzęcą, - środki trwałe w ogólnym zastosowaniu. lub - własne, - dz...

Agrobiznes jako zespół dzialań człowieka - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 679

Agrobiznes to zespół działań człowieka od pozyskania surowców pierwotnych do uzyskania gotowych produktów żywnościowych związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem ludziom żywności. Polega on zatem na produkcji, przetwarzaniu i dystrybucji żywności. Z punktu widzenia podmiotowego jest on zbiorem zint...

Osztrzenie noży tokarskich, szlifowanie - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2499

Osztrzenie noży tokarskich 1 )kształtowych -Przed przystąpieniem doszlifowania części roboczej noża kształtowego należy oszlifować powierzchnię, do której jest odniesiny układ wymiarowania.Powierzchnia przyłożenia może być szlifowana: -w jednym zabiegu odpowiednio ukształtowaną ściernicą( w przypa...

Wartość pasz - ćwiczenia.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

Wartość pasz Rodzaj rośliny Ilość paszy w dt Cena w zł Wartość w zł Buraki pastewne Korzenie 1200 7.156 8 587,68 liście 600 6,4 3840 Pszenica ozima Ziarno 30 54.27 1 628,1 słoma 40 15,94 637,6 Lucerna Zielonka 1000 1.824 1 824...