Wstęp do nauki o państwie i prawie - strona 6

Poglądy Arystotelesa-Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1085

WYKŁAD II - 24.02.2011 Arystoteles - tworzy tzw. wartościującą definicję państwa , tzn. uznaje, iż państwo jest dobre. W skład państwa wchodzą wszyscy ludzie z danego terenu, ale nie mają równego statusu, tzn. nie korzystają z pełni praw. Grupami uprzywilejowanymi są posiadacze ziemscy, żołnierze, ...

Początek nowej koncepcji - umowy społecznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

WYKŁAD III - 3.03.2011 Początek nowej koncepcji - umowy społecznej - w której nacisk kładziony jest na fakt, iż kolejne pokolenia „wstępują” we wcześniej zawartą umowę społeczną organizującą społeczeństwo w państwo. I: Grocjusz - przełom XVI i XVII w. - deista; uznał, iż wszelkie prawa stworzył Bó...

Koncepcje państwa-Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

WYKŁAD IV - 10.03.2011 KONCEPCJE PAŃSTWA: I: Feudalizm - zakłada sztywną strukturę - niezmienną, rozwój techniki (późniejszego przemysłu) bardzo powolny - liczne ograniczenia np. drabina lenna, przywiązanie do ziemi itp. Dopiero zerwanie tych więzi - społeczeństwo ludzi wolnych - będzie generować r...

Reżimy-Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 875

WYKŁAD V - 17.03.2011 REŻIMY: Reżim w pojęciu naukowym jest to termin niewartościujący, czyli nie ma on wcale negatywnego wydźwięku. Reżim to ogół metod sprawowania władzy. Wyróżniamy: I: Reżimy demokratyczne - tu zakładamy, że wpływ na władzę ma ludność. Reżim w pełni demokratyczny - wszyscy obyw...

Relacje pomięszy władza ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą-Wykład ...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2114

WYKŁAD VI - 24.03.2011 RELACJE POMIĘDZY WŁADZĄ USTAWODAWCZĄ, WYKONAWCZĄ I SĄDOWNICZĄ: Trójpodział władz Monteskiusza zakładał równowagę i wzajemne hamowanie się władz. Naturalnym jest dążenie każdej władzy do zdobycia jak największego wpływu. Historycznie władza sądownicza kilka razy próbowała zdom...

System parlamentarno-gabinetowy-Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1288

WYKŁAD VII - 31.03.2011 III: System parlamentarno-gabinetowy : Władza wykonawcza wyłaniana jest przez władzę ustawodawczą. Co do zasady premierem zostaje lider zwycięskiej partii. Z uwagi na system dwupartyjny ma on większość w parlame...

Spór o zakres przedmiotowy terminu praworządność-Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

WYKŁAD VIII - 07.04.2011 II: Spór o zakres przedmiotowy terminu praworządność , czyli tego, co mówi prawo. Wyróżniamy dwa podstawowe stanowiska: Materialne - tu poddajemy analizie treść prawa, czyli oceniamy je. Gdy ocena jest negatywna, to wówczas możemy wypowiedzieć posłuszeństwo. U podłoża tego ...

Szkoły prawa natury-Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

WYKŁAD IX - 14.04.2011 Kontynuatorami pozytywizmu są: Kelsen - uważał, iż świat prawa jest „innym światem”, niepoznawalnym. Po II wś modyfikacji modyfikacji pozytywizmu podjął się Anglik Hart, jednak „zmiękczył” on pozytywizm, bo dodał do niego minimum treści prawa natury: ograniczoność

Prawo a moralność-Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 707

WYKŁAD X - 21.04.2011 Prawo a moralność I: Prawo Jeśli przyjmiemy, iż są to normy egzekwowane przez państwo, a normy moralne nie są narzucane a są ocenami z punktu widzenia dobra i zła, to pomiędzy prawem a moralnością wystąpią następujące różnice. Prawo Moralność 1. Normy prawne są skodyfikowane ...

Norma prawna-Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1008

WYKŁAD XI - 5.05.2011 Norma prawna: Z wielu koncepcji budowy norm prawnych najbardziej przydatna dydaktycznie jest trójczłonowa - wg niej norma prawna jest wydedukowywana czasem z wielu przepisów prawnych. Klasyczna trójelementowa występuje jedynie w prawie karnym. Kto (hipoteza) zabija człowieka (...