Wstęp do nauki o państwie i prawie - strona 7

Budowa aktu normatywnego-Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 847

WYKŁAD XII - 12.05.2011 Budowa aktu normatywnego: I: Część nieartykułowana: Nazwa aktu - ustawa, rozporządzenie. Z niego wynika moc wiążąca obywatela oraz miejsce w hierarchii, gdyż ustawy i rozporządzenia obowiązują wszystkich, ale zarządzenia już nie. Data wydania - w przypadku ustawy - ostatnie...

Hierarchia aktów prawnych-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 756

WYKŁAD XIII - 19.05.2011 HIERARCHIA AKTÓW PRAWNYCH KONSTYTUCJA - najwyższy akt prawny w każdym państwie (achtung - są kraje, w których nie ma konstytucji, np. GB). Określa ona podstawowy zakres praw i obowiązków obywateli wobec siebie. Nie ujmuje szczegółowo zagadnień, a odsyła ustaw zwykłych. Kons...

Podział przepisów-Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

WYKŁAD XIV - 26.05.2011 PODZIAŁ PRZEPISÓW I: PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE I OGÓLNE PRZEPIS OGÓLNY - to zasada sformułowana najczęściej na początku danego aktu prawnego, regulującego daną dziedzinę życia PRZEPIS SZCZEGÓŁOWY - sformułowana w zakresie przez siebie regulowanym, odmiennie regulują te kwestie. ...

Stosunek prawny, wykładnia prawa-Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 812

WYKŁAD XV - 2.06.2011 II: PRZEDMIOT STOSUNKU PRAWNEGO Są to rzeczy lub zachowania. Rzeczy: np. samochód, komórka, nieruchomość, prawa autorskie. Zachowania: np. pracodawca płaci za czas pracownika. III: TREŚĆ STOSUNKU PRAWNEGO Są nią uprawnienia i obowiązki. Najczęściej w danym stosunku prawnym up...

Wykładnia prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1946

IX WYKŁADNIA PRAWA Wykładnia prawa (interpretacja prawa) - zespół czynności zmierzających do ustalenia prawidłowego znaczenia przepisu prawnego (pragmatyczne rozumienie). W sensie pragmatycznym wykładnia prawa to po prostu rezultat tego procesu. Wykładnia prawa = proces rozumienia przepisów prawa N...

Źródła prawa międzynarodowego, europejskiego i wewnętrznego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

Ź RÓDŁA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO, EUROPEJSKIEGO I WEWNĘTRZNEGO Prawo międzynarodowe Wiele państw demokratycznych uznaje prymat prawa międzynarodowego nad własnym prawem wewnętrznym, a wspólnota międzynarodowa jest coraz bardziej skłonna, by podstawową normą tego prawa nadać status norm bezwzględnie w...

Źródła prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 679

ŹRÓDŁA PRAWA: W sensie formalnym ( fontem Iris oriundi ) - każdy akt, dokument, decyzja, którą wdanym systemie prawa uważa się z źródło norm prawnych; np. ustawa, rozporządzenie, uchwała odpowiedniego organu państwowego (Polska), precedens, decyzj...

Podstawowe działy filozofii-Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 826

WYKŁAD I - 17.02.2011 Podstawowe działy filozofii: ontologia - badanie bytu, rzeczywistości; pytanie ontologiczne: „co to jest?” Nauki eksplikatywne - opierające się o posiadaną wiedzę - z rzeczywistości (np. ważenie, mierzenie kogoś)