Prawo rolne - strona 2

note /search

Grupy producentów rolnych i ich związki - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 441

Grupy producentów rolnych i ich związki Grupy producentów stanowią preferowaną formę gospodarowania , której celem jest poprawa efektywności i towarowości produkcji określonego produktu lub grupy produktów rolnych Mogą ją utworzyć : -os. f...

Izby rolnicze - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

Izby rolnicze (zadania, zasady działania izb, organy izby, reprezentacja krajowa izb, nadzór nad izbami) Izby rolnicze są podstawową formą prawną reprezentacji rolników o obligatoryjnym charakterze, stanowiące prawno - organizacyjny model sa...

Obrót nieruchomościami rolnymi - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1015

Obrót nieruchomościami rolnymi (pojęcie, rodzaje i zasady) Przez obrót nieruchomościami rolnymi należy rozumieć zmianę właściciela dokonaną w drodze czynności prawnej. Przeniesienie własności nieruchomości może nastąpić : ...

Obrót rodzinny - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

Obrót rodzinny. Wymień i omów jego podstawowe funkcje Za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo rolne: 1) prowadzone przez rolnika indywidualnego ( nie może być prowadzone przez os. prawna lub firmę), oraz 2) w którym łączna powierzchnia ...

Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 518

Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego Klasyfikacja ograniczeń: I .obrót Inter viovos ograniczenia zostały zniesione ustawą z 28.07.1990 r. z wyjątkiem: art. 166 KC- zbycie udziału we współwłasności

Legalne gospodarstwa rolnego - omóienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665

Podaj definicje legalne gospodarstwa rolnego Definicje legalne możemy odnaleźć w: - ustawa o podatku rolnym (definicja przedmiotowa): Gospodarstwo rolne obejmuje grunty sklasyfik...

Podatek dochodowy z rolnictwa - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

Podatek dochodowy z rolnictwa w zasadzie przychody z działalności rolniczej nie podlegają podatkowi dochodowemu z wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej. Nie zwalnia ono od podatku rolnego gruntów. Ustawa o podatku dochodowym od os. fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych wyłącza...

Podatek leśny - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 973

Podatek leśny obciąża Skarb Państwa i prywatnych właścicieli Podatek ten w obecnym kształcie wprowadzono z początkiem 1992 r. Charakterystyczną cechą tego podatku jest to, że regulujące jego konstrukcję prawnopodatkowe normy zawarte są w ust...

Podatek od nieruchomości - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1092

Podatek od nieruchomości Jest połączony z podatkiem rolnym. W zasadzie grunty objęte podatkiem rolnym nie podlegają podatkowi od nieruchomości. Podatek jest podatkiem o charakterze lokalnym, bezpośrednim, rzeczowym. zwyczajnym i obligatoryjnym. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizycz...

Podatek od spadków i darowizn - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 763

Podatek od spadków i darowizn Podatek od spadków i darowizn reguluje ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, póz. 1514 ze zm.). Przedmiot opodatkowania Podatkowi od spadków i ...