Podatek dochodowy z rolnictwa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatek dochodowy z rolnictwa - omówienie - strona 1 Podatek dochodowy z rolnictwa - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Podatek dochodowy z rolnictwa w zasadzie przychody z działalności rolniczej nie podlegają podatkowi dochodowemu z wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej. Nie zwalnia ono od podatku rolnego gruntów.
Ustawa o podatku dochodowym od os. fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych wyłączają działalność rolniczą z opodatkowania podatkami dochodowymi
Przychody z działalności rolniczej nie są uznane za przychody w rozumieniu tych ustaw.
Działalność rolnicza jest określona szeroko jako działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym(naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja rośliny ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiał zarodkowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej: 1) miesiąc — w przypadku roślin, 2) 16 dni — w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
3) 6 tygodni — w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego, 4) 2 miesiące — w przypadku pozostałych zwierząt — licząc od dnia nabycia.
Ustawy podatkowe wyłączają również przychody z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach.
Konstrukcja zwolnień powoduje ze rolnicy chcący założyć spółkę Z.O.O lub S.A. są obciążenie podatkiem od dochodów uzyskiwanych ze spółki.
Specyficznym rodz. Działalności rolniczej są działy specjalne, do których należą uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych
uprawy grzybów i ich grzybni
uprawy roślin In vitro
fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego
wylęgarnie drobiu
hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych
hodowla dżdżownic
hodowla entomofagów
hodowla jedwabników
prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym
Opodatkowanie podatkiem doch. działów specj. wprowadzono 1.1.1992r. Osoby fiz. Prowadząca działy specjalne produkcji rolnej maja możliwość wyboru sposobu opodatkowania (normy szacunkowe lub księga przychodów i rozchodów ) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz