Legalne gospodarstwa rolnego - omóienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Legalne gospodarstwa rolnego - omóienie - strona 1

Fragment notatki:

Podaj definicje legalne gospodarstwa rolnego
Definicje legalne możemy odnaleźć w:
- ustawa o podatku rolnym (definicja przedmiotowa): Gospodarstwo rolne obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne oraz grunty zalesione i zakrzewione na użytkach rolnych o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, które stanowią własność lub znajdują się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej - w tym spółki - nieposiadającej osobowości prawnej.
- ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników ( definicja funkcjonalna):
Gospodarstwo rolne to każde gospodarstwo służące prowadzeniu działalności rolniczej.
Działalność rolnicza to działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej.
- Kodeks cywilny (definicja mieszana):
Gospodarstwem rolnym są grunty rolne wraz z leśnymi, urządzeniami, budynkami lub ich częściami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
Grunty rolne (nieruchomości rolne) to nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej, nie wyłączając sadowniczej, ogrodniczej i rybnej.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz