Prawo karne - strona 9

Polityka kryminalna i funkcje prawa karnego.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Nikodem Pastwa
 • Prawo karne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 826

Polityka kryminalna - proces wymierzania sprawiedliwości (polityka ścigania przestępców, polityka penitencjarna) ??? Funkcje prawa karnego: Sprawiedliwościowa (ukaranie) Ochronna (profilaktyka, prewencja) Gwarancyjna (zabezpieczenie przed odpowiedzialnością) Kompensacyjna (zadośćuczynienie) Wyc...

Dynamika procesowa - przykład w praktyce.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Nikodem Pastwa
 • Prawo karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

Jan K. nadał przesyłkę drogą pocztową, zawierają materiał wybuchowy w Warszawie, przesyłka eksplodowała w Tczewie. Ranny Józef W. przewieziony został z Tczewa do szpitala w Gdańsku, gdzie zmarł. Ustal miejsce popełnienia przestępstwa i właściwość organów ścigania. Dynamika procesowa: wniesienie akt...

Sentencje + zwroty

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Nikodem Pastwa
 • Prawo karne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1379

KARNE 1. ABSENTEM IN CRIMINIBUS DAMNARI NON OPORTET Nieobecnego nie należy skazywać za przestępstwo. 2. ACCUSARE NEMO SE DEBET ( NISI CORAM DEO) Nikt nie musi oskarżać samego siebie. 4. APPELLATIONE EXTINGUITUR IUDICATUM Apelacja znosi wyrok. 5. BIS DE EADEM NE SIT ACTIO Nie procesuje się dwa raz...

Zboczenie przyczynowości

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420

Zboczenie przyczynowości - jest to problem tej karetki, która przewozi rannego i ulega wypadkowi komunikacyjnemu. Ranny ginie tak naprawdę na skutek wypadku, zderzenia a nie na skutek odniesionych wcześniej ran. Oczywiście można powiedzieć, że już sama jazda karetką była ryzykowna dla zdrowia pacjen...

BUDOWA KODEKSU KARNEGO

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1505

BUDOWA KODEKSU KARNEGO - kodeks karny strona 208 Kodeks Karny składa się z 3 części: - ogólna - zawiera główne przepisy określające zasady odpowiedzialności karne, reguły obowiązywania ustaw karnych, katalog kar i zasady ich wymierzania. (Reguły odpowiedzialności za przestępstwa.) - szczególna -...

Prawo Konstytucyjne skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Ryszard Myhan
 • Prawo karne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2065

EWOLUCJA POLSKIEGO KONSTYTUCJONALZIMU W OKRESIE II RP Periodyzacja i podstawowe pojęcia - okres funkcjonowania Polski międzywojennej - II Rzeczypospolitej-wyznaczają daty: 1918-odzyskanie przez Polskę niepodległości 1939- utrata niepodległości na skutek agresji i okupacji ziem II RP przez Niemcy i...

Instytucje prawa karnego

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Iwona Lamprecht
 • Prawo karne
Pobrań: 399
Wyświetleń: 7763

notatka dla administracji Zasady Prawa Karnego: 1. Nie ma przestępstwa bez ustawy (nullum crimen sine lege) nie ma przestępstwa poza prawem; żaden czyn nie jest przestępstwem, jeśli takim nie określi go prawo. Za przestępstwo może być uznany tylko taki czyn, który jest opisany w k.k. czy w innej us...

Wybrane zagadnienia części szczególnej prawa karnego - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Janusz Wojciechowski
 • Prawo karne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 4200

Dotyczą większości przestępstw ujętych w kodeksie karnym wraz z komentarzami. Notatka zawiera się w 16 stronach i porusza takie kwestie jak: pojęcie typu podstawowego, kwalifikowanego i uprzywilejowanego przestępstwa, typy uprzywilejowane przestępstwa zabójstwa, przestępstwo kradzieży w typie podst...

Prawo karne procesowe - ćwiczenia

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • dr Michał Rusinek
 • Prawo karne
Pobrań: 462
Wyświetleń: 5866

Dokument ma 9 stron i porusza zagadnienia takie jak: podział prawa, źródła prawa karnego procesowego, część ogólna prawa karnego procesowego, prawo karne procesowe, funkcje i cele procesu karnego, funkcje prawa karnego procesowego, funkcje właściwe dla określonych organów, przedmiot procesu karnego...

2.1, 2.3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

2.1 Prawo konstytucyjne normuje w szczególności podstawowe zasady ustroju państwowego, wolności, prawa i obowiązki obywatelskie, podstawy systemu prawnego państwa i jego finansów publicznych, a także ogólne zasady ustroju organów władzy i innych organów konstytucyjnych i samorządu terytorialnego...