2.1, 2.3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
2.1, 2.3 - strona 1 2.1, 2.3 - strona 2

Fragment notatki:


2.1
Prawo konstytucyjne normuje w szczególności podstawowe zasady ustroju państwowego, wolności, prawa i obowiązki obywatelskie, podstawy systemu prawnego państwa i jego finansów publicznych, a także ogólne zasady ustroju organów władzy i innych organów konstytucyjnych i samorządu terytorialnego
Źródła prawa konstytucyjnego: Konstytucja - akt określający podstawy ustrojowe państwa, stanowi podstawę ustrojową państwa oraz jego systemu prawnego, jest aktem normatywnym powszechnie obowiązującym
Ustawy konstytu cyjne - ich zakres przedmiotowy jest bardzo wąski
Ustawy inne niż konstytucyjne , o ile regulują materię konstytucyjną
Uchwały organów władzy o podobnym zakresie, mające umocowanie w konstytucji
Orzecznictwo sądów Zwyczaj konstytucyjny - ugruntowanie jakiejś praktyki postępowania w określony sposób w sytuacji, w której prawo konstytucyjne nie wyznacza sposobu realizacji jego norm (np. zwyczaj zajmowania miejsc w Sejmie przez prawicę i lewicę)
2.3 Wolności i prawa osobiste: Prawna ochrona życia
Prawo do nietykalności i wolności osobistej
Prawo do sprawiedliwego sądu
Wolność poruszania się Wolność sumienia, religii, wyrażania poglądów, pozyskiwania i rozpowszechniania informacji
Wolności i prawa polityczne: Wolność zrzeszania się
Wolność związkowa obejmuje prawo do strajku i innych form protestu
Dostęp do służby publicznej na jednakowych zasadach
Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej
Prawo do składania petycji, wniosków, skarg
Prawo wyborcze, prawo do udziału w referendum
Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne, kulturalne: prawo do własności, prawo do innych praw majątkowych
wolność wyboru i wykonywania zawodu i miejsca pracy wraz z gwarancjami socjalnymi w postaci ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, dni ustawowo wolnych od pracy oraz corocznych, płatnych urlopów
prawo do zabezpieczenia społecznego na wypadek choroby, starości, bezrobocia
prawo do ochrony zdrowia, prawo do nauki
wolność twórczości artystycznej, badań naukowych, ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, korzystania z dóbr kultury
ochrona praw dziecka
ochrona środowiska i prawo każdego do informacji o stanie i ochronie środowiska
Środki ochrony wolności i praw - skarga konstytucyjna- do Trybunału Konstytucyjnego Obowiązki obywatelskie: wierność wobec państwa, troska o dobro wspólne
przestrzeganie prawa, ponoszenie ciężarów i świadczeń publicznych
obrona Ojczyzny, w tym służba wojskowa
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz