Środki ochrony praw i wolności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki ochrony praw i wolności - strona 1

Fragment notatki:


20.Środki ochrony praw i wolności obywateli RP 1.prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie organów władzy publicznej
2.prawo dochodzenia naruszonych wolności lub praw na drodze sądowej
3.prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w I instancji
4.prawo każdego,komu konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, złożenia skargi do TK w sprawie zgodności z Konstytucja ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ adm.publ. orzekł ostatecznie o wolnościach,prawach lub obowiązkach jednostki określonych w Konstytucji
5.prawo wystąpienia do RPO z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej
6.prawo wystąpienia do RPD z wnioskiem o pomoc w ochronie naruszonych wolności lub praw dziecka skarga konstytucyjna - może wnieść każdy, czyje prawa konstytucyjne zostały naruszone ostatecznym orzeczeniem wydanym przez sąd lub organ administracji → wąska skarga konstytucyjna - tylko przeciwko normie na podstawie, której dokonano orzeczenia ( art. 79 );Forma pisma procesowego,60 termin wniesiena,obowiązek wniesienia opłaty wpisowej oraz konieczność sporządzenia przez radcę prawnego lub adwokata.Wyrok TK ma moc obowiązującą,publikowany w DZ.U.


(…)

… z Konstytucja ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ adm.publ. orzekł ostatecznie o wolnościach,prawach lub obowiązkach jednostki określonych w Konstytucji
5.prawo wystąpienia do RPO z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej
6.prawo wystąpienia do RPD z wnioskiem o pomoc w ochronie naruszonych wolności lub praw dziecka
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz