Prawo karne - strona 8

Wnioski dowodowe - opracowanie zagadnienia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602

- wnioski dowodowe i przyczyny ich oddalenia Przyczyny oddalenia i pozostawienia bez rozpoznania wniosków dowodowych. Wniosek dowodowy jako postulujące oświadczenie strony We wniosku dowodowym należy podać: oznaczenie dowodu, jaki ma być przedstawiony, a więc wskazać, o jakie źródło chodzi. okoliczn...

Szkoły i kierunki w nauce prawa karnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo karne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1302

nazwa  przedstawiciele  dzieła  czas  założenia  kierunek  racjonalisty- czno- humanitar- ny   Montesquieu  Rousseau  Voltaire  Marat  Cesare Beccaria  O przestęp- stwach  i  karach    (Beccaria  1764)  XVIII  w.  Postulaty  jasności, racjonalności i humanitaryzmu :  - stworzenia jasnego i przejrzy...

Wykładnia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo karne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1036

podmiot  metody  wynik (zakres)  ●  legalna (wiążąca)  ●   ●  operatywna / praktyczna  ●   ●  doktrynalna i prywatna  ●   ●  autentyczna  ●   ●  językowa  ●   ●  systemowa  ●   ●  funkcjonalna i celowościowa  ●   ●  logiczna  ●   ●  porównawcza  ●   ●  literalna  ●   ●  rozszerzająca  ●   ●  zwężaj...

Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Prawo karne
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1729

PODSTAWY PRAWA KARNEGO I PRAWA WYKROCZEŃ Literatura: Gardocki Lech „Prawo karne”, 2011r. Andrzej Marek „Prawo karne”, 2011r. Marek Bojarski „Prawo karne materialne”. Definicja i funkcje prawa karnego. Przestępstwo, a wykroczenia. Formy popełnienia przestępstw. Wyłączenie od odpowiedzialności k...

Prywatyzacja bezpośrednia i pośrednia - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Prawo karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

Prywatyzacja bezpośrednia - polega na rozporządzaniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa przez: sprzedanie przedsięb, wniesienie przedsięb do spółki, oddanie przedsięb do odpłatnego korzystania. Sukcesja uniwersalna - to wstapienie nabywcy przedsiębiorstwa...

Środki karne - wykład

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Prawo karne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1316

ŚRODKI KARNE (KK): I TERMINOWE: Pozbawienie praw publicznych Zakaz prowadzenie pojazdów - 6 miesięcy do 3 lat (KW) Zakaz wykonywania zawodu Zakaz uprawiania hazardu ...

Wykroczenie - omówienie zagadnień.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Prawo karne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 826

Wykroczenie - (art.1k.k) - czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary, aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5tys lub nagany. 2) Czyn zabroniony- to zachowanie wypełniające ustawowe znamiona czyli odpowiadające opisowi zachowania o...

Prawo Gospodarcze 2010 rok - zagadnienia i opracowanie.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Prawo karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 819

Prawo Gospodarcze 2010 rok - zagadnienia dr Beata Sagan Koncepcja pluralistyczna - polega na wyodrębnieniu w ramach każdej z tradycyjnych gałęzi wyspecjalizowanych tematycznie zespołów norm prawnych odnoszących się do prowadzenia działalności gospodarczej. Koncepcja dualistyczna zakłada konieczność...

Przestępstwo - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Prawo karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1533

Przestepstwo-zawiniony czyn człowieka spolecznie niebezpieczny zabroniony pod grozba kary przez ustawe obowiazujaca w czasie jego popelnienia Podział:-zbrodnie i wystepki -umyslne i nieumyslne -polegajace na dzialaniu lub zaniechaniu -skutkowe i bezskutkowe -scigane z urzedu bądź oskarzenia pr...

Zdarzenie prawne - źródło powstania stosunku prawnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Nikodem Pastwa
 • Prawo karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

Normy prawa są stanowione lub sankcjonowane przez państwo. Prawo jest czymś, co nas ogranicza; to nie tylko normy. Egzekucja zabezpieczona przymusem państwowym. Przepis prawny - jednostka redakcyjna zawierająca lub obejmująca normy prawn...