Środki karne - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki karne - wykład - strona 1 Środki karne - wykład - strona 2 Środki karne - wykład - strona 3

Fragment notatki:

ŚRODKI KARNE (KK): I TERMINOWE: Pozbawienie praw publicznych
Zakaz prowadzenie pojazdów - 6 miesięcy do 3 lat (KW)
Zakaz wykonywania zawodu
Zakaz uprawiania hazardu
Nakaz opuszczenia lokalu
__________________________________________ 1-10 lat
Zakaz kontaktu
Zakaz wykonywania działalności edukacyjnej
__________________________________________ 1-15 lat lub na zawsze
Zakaz wstępu na imprezę masową (2-6 lat)
II ŚRODKI JEDNORAZOWE: (KW): Przepadek
Nawiązka - do 100 tys.zł
Obowiązek naprawiania szkody
Świadczenie pieniężne - do 20 tys.zł /do 60 tys.zł. (jazda w stanie nietrzeźwości).
Publikacja orzeczenia [Podanie orzeczenia do publicznej wiadomości).
Pozbawienie praw publicznych - (art.40kk)- jest najsurowszym środkiem karnym, o charakterze wybitnie represyjnym. Polega na pozbawieniu lub uszczupleniu określonych praw politycznych i obywatelskich obejmuje utratę:
czynnego i biernego prawa wyborczego do Sejmu, Senatu i organu samorządu terytorialnego lub zawodowego (np. lekarskiego, gospodarczego)
prawa do udziału w wymiarze sprawiedliwości ( w charakterze sędziego, prokuratora, ławnika)
prawa do pełnienia funkcji w organach państwowych i samorządu terytorialnego (chodzi o funkcje decyzyjne, związane z określonym zakresem uprawnień) odznaczeń, orderów, tytułów honorowych, oraz zdolności ich nabycia w okresie trwania kary.
W stosunku do żołnierza pozbawienie praw publicznych powoduje ponadto degradację, tj: utratę posiadanego stopnia wojskowego i powrót do stopnia szeregowego.
Wg kk. Orzekanie o pozbawieniu praw publicznych pozostawione zostało ocenie sądu (fakultatywnie) wynosi od 1-10 lat i może nastąpić w razie skazania na karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat, za przestępstwo popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie (przestępstwa z winy umyślnej).
2) Zakaz prowadzenia pojazdów -( art. 42kk)- Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez te osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.
Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia czynu popełnia przestępstwo, był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia.
Sąd może orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze, jeżeli sprawca popełnia przestępstwo, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa był w stanie nietrzeźwości, środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz