Środki jednorazowe - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki jednorazowe - wykład - strona 1 Środki jednorazowe - wykład - strona 2

Fragment notatki:

ŚRODKI JEDNORAZOWE: (KW): Przepadek
Nawiązka -do 100tys.zł
Obowiązek naprawienia szkody Świadczenie pieniężne- do 10tys.zł /do 60tys.zł (jazda w stanie nietrzeźwości)
Publikacja orzeczenia [Podanie orzeczenia do publicznej wiadomości].
Przepadek- przedmiotów obejmuje 3 grupy przedmiotów:
narzędzia lub inne przedmioty, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa
przedmioty pochodzące z przestępstwa
przedmioty objęte zakazem posiadania, wytwarzania
Przedmioty te ulegają przepadkowi czyli przeznaczone są na Skarb Państwa z chwilą uprawomocnienia się wyroku.
Przepadku przedmiotu nie stosuje się, jeżeli byłoby to niewspółmierne do wagi popełnionego przestępstwa. W takiej sytuacji sąd może orzec nawiązkę na rzecz Skarbu Państwa ( w wysokości do 100 tys zł.)
Orzekanie przepadków przedmiotu jest obligatoryjne, wyjątek stanowi przestępstwo kradzieży, gdy w pierwszej kolejności przedmiot zwraca się pokrzywdzonemu.
Przepadek korzyści majątkowej lub jej równowartości:
Sąd orzeka jeżeli sprawca osiągną z popełnienia przestępstwa, chociażby pośrednio, korzyść majątkową nie podlegającą przepadkowi przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa lub objętych zakazem posiadania.
Takiego przepadku orzeka się jeżeli korzyść lub jej równowartość podlega zwrotowi pokrzywdzonemu lub innemu podmiotowi. Nawiązka - zamiast obowiązku naprawienia szkody orzec można na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę, w celu zadośćuczynieniu za doznaną krzywdę. Wysokość tej nawiązki nie może przekraczać 100tys zł.
W razie skazania za kradzież lub wyrąb drzewa w lesie. (wysokość podwójnej wartości drzewa).
W razie skazania za niestawienie lub zniewagę (do 100tys zł) na rzecz pokrzywdzonego Polskiego czerwonego Krzyża, albo na inny cel społeczny wskazaną przez pokrzywdzonego.
Obowiązek naprawienia szkody - (art. 46kk) - przez sprawcę przestępstwa.
W razie skazania za przestępstwo spowodowania śmierci, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub przeciwko środowisku, mieniu, obrotowi gospodarczemu, sąd na wniosek pokrzywdzonego lub innej osobie uprawnionej, orzeka obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody w całości lub w części.
Świadczenie pieniężne - (art. 49kk)- ma charakter fakultatywny. Przesłanki : - w przypadku odstąpienia od wymierzenia kary,
- w przypadku przewidzianych w ustawie (np. warunkowe umorzenie postępowania)
- skazanie sprawcy za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.


(…)

… postępowania)
- skazanie sprawcy za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.
Świadczenie pieniężne nie może przekroczyć 20 tys.zł. Jednak w przypadku skazania za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości może osiągnąć 60 tys.zł.
5) Publikacja orzeczenia- (art. 50 kk) - Sąd może orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości w określony sposób, jeżeli uzna to za celowe, w szczególności ze względu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz