Środki karne - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki karne - opracowanie  - strona 1 Środki karne - opracowanie  - strona 2 Środki karne - opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:

OBOWIĄZEK NAPRAWIENIA SZKODY, Zasada: środki penalne nie powinny pełnić funkcji kompensacyjnej, bo to jest przedmiotem prawa cywilnego.
Wyjątek: Art. 46- Sąd obligatoryjnie orzeka obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody w całości lub w części
a) skazanie sprawcy za określone przestępstwo:
- spowodowania śmierci,
- spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
- naruszenia czynności narządu ciała,
- rozstroju zdrowia,
- przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
- przestępstwa przeciwko środowisku,
- przestępstwa przeciwko mieniu,
- przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
b) wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej,
c) szkoda, którą sprawca wyrządził swoim postępowaniem.
Zasada: stosuje się przepisy prawa cywilnego
SZKODA- przepisy prawa karnego jej nie definiują, więc trzeba przyjąć przepisy prawa cywilnego. Przyjęto szerokie rozumienie szkody- zarówno majątkowej jak i krzywdy. Poza tym szkoda obejmuje:
- DAMNUM EMERGENS- rzeczywiste straty,
- LUCRUM CESSANS- utracone korzyści.
Wyjątek: nie stosuje się przepisów prawa cywilnego o:
- przedawnieniu roszczeń,
- zasądzeniu renty.
Jeśli sąd karny nie orzeknie obowiązku naprawienia szkody, to pokrzywdzony może dochodzić ( jako poszkodowany ) odszkodowania na zasadach ogólnych w przewidzianych w kc w postępowaniu cywilnym.
NAWIĄZKA ( Art. 46 §2- 48 )
a) nawiązka z Art. 46 §2 na rzecz pokrzywdzonego- sąd orzeka fakultatywnie zamiast obowiązku naprawienia szkody
- muszą być spełnione przesłanki z Art. 46 §1,
- dodatkowa- w celu zadośćuczynienia za:
ciężki uszczerbek na zdrowiu,
naruszenie czynności narządu ciała
rozstrój zdrowia,
doznaną krzywdę
Występuje wtedy, gdy występują trudności w zakresie udowodnienia wysokości szkody ( chodzi tu przede wszystkim o lucrum cessans ).
b) nawiązka z Art. 44 §3 na rzecz Skarbu Państwa ( zob. wyż. ),
c) nawiązka z Art. 47 §1 na wskazany cel społeczny związany z ochroną zdrowia- sąd orzeka fakultatywnie
- skazanie za przestępstwo przeciwko:
- życiu lub zdrowiu,
- inne, którego skutkiem jest śmierć człowieka, ciężki uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia,
- przestępstwo jest umyślne,
d) nawiązka z Art. 47 §2- na wskazany cel społeczny związany z ochroną środowiska- sąd orzeka fakultatywnie
- skazanie za przestępstwo przeciwko środowisku
e) nawiązka z Art. 47a na rzecz instytucji lub organizacji społecznej, do której zadań lub statutowych celów należy świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych- sąd orzeka obligatoryjnie,


(…)

….
Przesłanki:
- odstąpienie od wymierzenia kary,
- wypadki określone w ustawie.
- skazanie na karę ograniczenia wolności,
- warunkowe umorzenie postępowania,
- warunkowe zawieszenie wykonania kary.
b) obligatoryjne- na rzecz instytucji lub organizacji społecznej, do której zadań lub statutowych celów należy świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
Przesłanki:
- skazanie sprawcy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz