Nawiązka art. 47

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nawiązka art. 47 - strona 1 Nawiązka art. 47 - strona 2

Fragment notatki:

. Nawiązka art. 47 Art. 47. § 1. W razie skazania za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu albo za inne przestępstwo umyślne, którego skutkiem jest śmierć człowieka, ciężki uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, sąd może orzec nawiązkę na wskazany cel społeczny związany z ochroną zdrowia. § 2. W razie skazania za przestępstwo przeciwko środowisku, sąd może orzec nawiązkę na wskazany cel społeczny związany z ochroną środowiska. Art. 47a. W razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub 355, prowadzącego pojazd mechaniczny, jeżeli był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka nawiązkę na rzecz instytucji lub organizacji społecznej, do której zadań lub statutowych celów należy świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Wywodzi się ze Statutów Litewskich, a S.L. to akty z XVI wieku. Polega na obowiązku zapłacenia określonej kwoty na rzecz pokrzywdzonego lub inny cel. Jest to środek o charakterze karno-odszkodowawczym. Element karny wiąże się z dolegliwością ekonomiczną wymierzaną w związku z popełnieniem przestępstwa, z brakiem uzależnienia nawiązki od rozmiaru szkody. Gdy nawiązkę orzeczono na rzecz pokrzywdzonego, występuje element zryczałtowanego odszkodowania a jeżeli jest tylko zryczałtowane, to nie zamyka pokrzywdzonemu możliwości dochodzenia pełnej rekompensaty szkody (na drodze cywilnej). W razie skazania: — za umyślne przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu (rozdział XIX) albo za inne przestępstwo umyślne, którego skutkiem jest śmierć człowieka, ciężki uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynności narządów ciała lub rozstrój zdrowia (np. art. 280). Nawiązka ma być orzeczona na cel społeczny związany z ochroną zdrowia (art. 47 § 1) — w razie skazania za przestępstwo przeciwko środowisku. Ma być orzeczona na cel społeczny związany z ochroną środowiska (art. 47 § 2) — w razie skazania za przestępstwo zniesławienia lub zniewagi (art. 212 § 2, art. 216 § 4). Ma być orzeczona na rzecz pokrzywdzonego, PCK, albo na inny cel społeczny, wskazany przez pokrzywdzonego. Można orzec tylko jedną nawiązkę (np. jeżeli orzeczono na rzecz PCK to nie można już drugiej na rzecz pokrzywdzonego) — w razie skazania za kradzież lub wyrąb drzewa (art. 290). Ma być orzeczona na rzecz pokrzywdzonego ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz