Szkoły i kierunki w nauce prawa karnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szkoły i kierunki w nauce prawa karnego - strona 1

Fragment notatki:

nazwa  przedstawiciele  dzieła  czas  założenia  kierunek  racjonalisty- czno- humanitar- ny   Montesquieu  Rousseau  Voltaire  Marat  Cesare Beccaria  O przestęp- stwach  i  karach    (Beccaria  1764)  XVIII  w.  Postulaty  jasności, racjonalności i humanitaryzmu :  - stworzenia jasnego i przejrzystego, zapisanego w ustawie prawa karnego ( nullum crimen, nulla poena sine lege ), które stwarzałoby obywatelom  ochronę przed samowolną organów państwowych,  - równości wobec prawa i zlikwidowanie przywilejów stanowych,  - uznanie za przestępstwa tylko czynów szkodliwych dla społeczeństwa (przykład: czary, samobójstwo)  - zniesienie tortur i okrucieństw w procesie karnym  szkoła  klasyczna  A. Feuerbach   (Niemcy);  Ortolan, Rossi  (Francja); Carrara  (Włochy);  Bentham (Anglia)  Francuski  KK (1810),    Bawarski KK  (1813)  XVIII  w.    pocz.  XIX  w.  przyjęcie głównych postulatów okresu Oświecenia oraz ich rozwinięcie:  punktem wyjścia dla odpowiedzialności karnej jest  czyn  zabroniony przez ustawę karną (zgodnie z założeniem  indeterminizmu , jest wyrazem jego  wolnej  woli)  co  umożliwia  przypisanie  sprawcy   winy   za  jego  zachowania  i  potępienie  tego  czynu,  wyrażające  się  w  wymierzeniu   kary .   (sprawiedliwa odpłata za czyn)   Kara może spełniać jednak pewne funkcje prewencyjne, odstraszające (Feuerbach,  teoria przymusu psychologicznego )  Założenia dot. formalnej definicji przestępstwa, zasady winy i sensu kary wpływają na dzisiejsze prawo karne.  szkoła  antropologi czna (szkoła  pozytywna)  Cesare Lombroso  Garofalo, Ferii  L’uomo  delinquen- te (Człowiek  Zbrodniarz)  pocz.  XX  w.  Na  podstawie  badań  antropometrycznych  przestępców  stwierdzono,  że  istnieją  „ przestępcy  urodzeni ”;  niektórzy  ludzie  mają   wrodzone  predyspozycje   do  popełniania  przestępstw,  są  „skazani”  na  ich  popełnianie.  Przestępcy  charakteryzują  się  anormalnością  funkcji  psychicznych,  która zewnętrznie przejawia się w anomaliach budowy ciała (mniejsza pojemność czaszki, cofnięte czoło, duże sterczące uszy, leworęczność).  Konsekwencją takich założeń jest  odrzucenie pojęcia winy  jako podstawy odpowiedzialności karnej, a w rezultacie odrzucenie też samego pojęcia  odpowiedzialności.  Reakcją  na  przestępczość  powinna  być  stosowanie   środków  zabezpieczających   społeczeństwo  na  podstawie  stanu  niebezpieczeństwa jaki tworzy dana cecha jednostki.  Szkoła antropologiczna przyczyniła się do rozwoju kryminologii, zwłaszcza spowodowała wzrost zainteresowania badaniami nad osobą przestępcy. 

(…)

… przestępstwa, lecz takie,
XX
które mogą tę poprawę spowodować
w.
3) sprawców przypadkowych, niewymagających poprawy, a jedynie ostrzeżenia przez ukaranie
Celem kary miała być nie sprawiedliwa odpłata, lecz ochrona dóbr prawnych, osiągana przez prewencyjne oddziaływanie na konkretnego sprawcę
(prewencja indywidualna). Pod wpływem tej szkoły rozpowszechniły się instytucje warunkowego zawieszenia wykonania kary
… racjonalnego systemu polityki kryminalnej opartej na badaniach naukowych umożliwiającej przeciwdziałanie
powstawaniu warunków sprzyjających przestępczości; kara powinna być dostosowana do osoby przestępcy z naciskiem na resocjalizację bez
po
1945 pozbawienia wolności; tak określone cele powinny być osiągane przy zasadach humanizacji i praworządności; postulat podziału procesu karnego
na dwa stadia (pierwszy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz