Pojęcie kary i jej uzasadnienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie kary i jej uzasadnienie - strona 1 Pojęcie kary i jej uzasadnienie - strona 2 Pojęcie kary i jej uzasadnienie - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie kary i jej uzasadnienie „ Nikt rozsądny nie karze tylko dlatego, że popełniono przestępstwo ale także po to aby ich nie popełniać” - Seneka Kara jest prawną i społeczną konsekwencją popełnienia przestępstwa. Ma charakter osobisty. Kara jest środkiem przymusu stosowanego przez państwo, jest reakcją ze strony uprawnionego organu państwowego za czyn zabroniony, zawiniony przez sprawcę. Wymierzana jest w imieniu państwa przez specjalnie do tego powołane organy - sądy, w specjalnym postępowaniu, przy gwarancji praw i bezstronności rozstrzygnięć. Kara ma sprawiać dolegliwość sprawcy przestępstwa. Wymierzanie ich stanowi realizację wymiaru sprawiedliwości. Dolegliwość stanowi istotę kary a jej stopień może być różny, od pozbawienia życia do ograniczenia wolności lub grzywny. W prawie karnym mówiąc o karze mamy na myśli tzw. karę kryminalną. Kara kryminalna to osobista dolegliwość ponoszona przez sprawcę jako odpłata za popełnione przestępstwo, wyrażająca potępienie popełnionego przez niego czynu, i wymierzana w imieniu państwa przez sąd. Treścią kary kryminalnej jest pozbawienie lub umniejszenie dóbr osobistych skazanego, takich jak wolność, cześć, prawa obywatelskie, własność. Wyłączną podstawą stosowania kar kryminalnych jest wina ustalona i przypisana sprawcy w określonym przez prawo trybie. Wymiar miarkowany jest stopniem zawinienia i społecznej szkodliwości czynu.  Teorie kary: 1. Bezwzględne (absolutne, odpłatne, odwetowe) teorie kary - celem kary jest odpłata za przestępstwo, kara jako zaspokojenie społecznego poczucia sprawiedliwości, kara jest współmierna do czynu sprawcy. 2. Względne (utylitarne, porzytkowe) teorie kary - celem kary jest przeszkodzenie winnemu w popełnieniu przestępstw i odstraszenie innych. Kara nie tylko jako odpłatą ale służy także jako działanie poprawcze, wychowawcze i odstraszające. 3. Mieszane teorie kary - kara jako odwet za czyn sprawcy, współmierność kary do ciężaru czynu, ale kara ma również realizować cele zapobiegawcze, szczególno i ogólno prewencyjne, kara jako działanie poprawcze i wychowawcze.  Ogólne dyrektywy wymiaru kary 1. Dyrektywa prewencji ogólnej - która ma na celu aby wymierzana kara przyczyniła się do umocnienia właściwej postawy społeczeństwa, wytworzyła w nim przekonanie, że popełnienie przestępstw spotyka się z odpowiednia reakcją (odstraszanie) oraz pogłębiła ujemną ocenę dla zachowania sprawców 2. Dyrektywa prewencji szczególnej - ma na celu zachowanie zapobiegawcze i wychowawcze w stosunku do sprawcy, zastosowanie takiego środka, który powstrzyma skazanego od powrotu do przestępstwa oraz zapewni jego poprawę.

(…)

… absolutne, albo teorie odwetowe - celem kary jest odpłata za popełniony czyn. Najbardziej jaskrawy charakter przybrał ten typ racjonalizacji u filozofów niemieckich - Kanta i Hegla. „Kto czyni źle drugiemu - takie samo zło wyrządza sobie” - Kant - kara za przestępstwo wynika z imperatywu kategorycznego ( nakazu moralnego ), który człowiekowi dyktuje rozum praktyczny. Sprawiedliwa kara usuwa zło moralne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz