Prawo karne - strona 7

Rodzaje dyspozycji

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1645

Rodzaje dyspozycji (określenie stanu faktycznego przestępstwa) i sankcji. PODZIAŁ DYSPOZYCJI: Wg sposobu zachowania się: - dyspozycja nazwowa (jest niewiele takich, np. art. 279, wskazanie nazwy typu przestępstwa i jest opisane na czym polega), - dyspozycja opisowa (ustawodawca bliżej opisuje na...

PRZESTĘPSTWO

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 910

Przestępstwo - jest to czyn zabroniony pod groźbą kary, zabroniony przez ustawę obowiązująca w czasie jego popełnienia, czyn bezprawny, czyn zawiniony, szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy. Elementy składające się na strukturę przestępst...

Środki przymusu - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 602

23. Środki przymusu - Zatrzymanie Art 243*1 Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości. *2 Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce Pol...

Środki zapobiegawcze - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 567

22. Środki zapobiegawcze — tymczasowe aresztowanie, — poręczenie, — dozór policji, - zakazy i nakazy zachowania, —

Źródła prawa karnego - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 826

. Źródła prawa karnego Źródła prawa karnego procesowego— akty organów państwowych zawierające normy prawne odnoszące się do procesu karnego ( ujęcie formalne). 1. Konstytucja RP wymienia m.in. zasadę równości wobec prawa, nietykalność...

Czynności procesowe - podział

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1274

Czynności procesowe - podział CZYNNOŚĆ PROCESOWA - ogólny warunek jej ważności - zachowanie się uczestnika procesu (forma działania), wywołujące skutki przewidziane przez prawo procesowe; zaniechanie nie jest w procesie żadną czynnością, chyba, że chodzi o świadome zaniechanie, np. milczenie, mające...

Dokumentacja czynności procesowych - opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2086

18. Dokumentacja czynności procesowych Formy dokumentowania czynności procesowych W procesie karnym, jak w każdym innym postęp. prawnym przed organami państwowymi, dokonywane czynności wymagają utrwalenia w postaci dokumentów. Nie wymagają go jedynie czynności, które od początku wykonane są w formie...

Przesłanki procesowe - opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1043

37. Przesłanki procesowe Warunki dopuszczalności postęp. karnego - przesłanki procesowe - określone stany (sytuacje), z którymi prawo karne procesowe łączy dopuszczalnoś...

Typy postępowania w procesie zasadniczym

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504

Typy postępowania w procesie zasadniczym - zwyczajne - szczególne DZIAŁ X POSTĘPOWAMA SZCZEGÓLNE Rozdział 51 Postępowanie uproszczone Art. 468. W postępowaniu uproszczonym stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Art. 469. (113) Sąd...

Uczestnicy procesu i ich kategorie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

Uczestnicy procesu i ich kategorie Uczestnikiem postępowania karnego jest podmiot biorący udział w procesie karnym w roli określonej przez prawo karne procesowe. Może to być osoba fizyczna, prawna lub