Źródła prawa karnego - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa karnego - wykład - strona 1

Fragment notatki:

. Źródła prawa karnego Źródła prawa karnego procesowego— akty organów państwowych zawierające normy prawne odnoszące się do procesu karnego ( ujęcie formalne). 1. Konstytucja RP wymienia m.in. zasadę równości wobec prawa, nietykalność osobistą, prawo do obrony, prawo do posiadania obrońcy, domniemanie niewinności. 2. Ratyfikowane umowy międzynarodowe: Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Pakt z 19.12.1966 roku oraz Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4.11.1950 roku. 3. Ustawy w znaczeniu ścisłym • Ust z 6.06.1997- Kodeks postępowania karnego • Przepisy wprowadzające kpk- regulują uprawnienia i obowiązki oskarżonego • Ust z 6.06.1997 Kodeks Karny-określają, w jakim trybie ściga się dane przestępstwo • Ust z 6.06.1997 Kodeks Karny wykonawczy- reguluje prawa i obowiązki skazanego • Ust z 23.11.20020 Sądzie Najwyższym • Ust z 27.07.2001 Prawo ustroju sądów powszechnych • Ust z 21.08 1997 Prawo ustroju sądów wojskowych • Ust o Prokuraturze • Ust o Policji • Kodeks karny skarbowy • Ust o adwokaturze • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia • Ust o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
Źródłami prawa karnego procesowego nie są: orzecznictwo sądów i wykładnia sądowa, zwyczaj w praktyce sądowej i prokuratorskiej, nauka prawa karnego( doktryna), okólniki, wytyczne, zalecenia.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz