Prawo karne - strona 6

Zamiar ogólny

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

Zamiar ogólny - dla dwóch przestępstw: kradzieży mienia oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu przyjęło się uważać, że jeżeli sprawca zdecydował się w ogóle na atak na zdrowie innej osoby to obejmował zamiarem wszystkie skutki jakie z tego wynikały. Jak już zdecydował się bić to wszystko jedno co z...

Zaniechanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

Jeżeli chodzi o tą możność subiektywną należy zwrócić uwagę na coś co nazywa się usprawiedliwioną lub nieusprawiedliwioną niemożnością wykonania obowiązku. Bo gdyby przyjrzeć się temu naszemu pijanemu ratownikowi, który patrzy na tonącego to analizując jego warunki psychofizyczne trzeba by dojść do ...

Zasady regulujące kwestię zakresu terytorialnego norm sankcjonujących...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 511

Zasady regulujące kwestię zakresu terytorialnego norm sankcjonujących. Zasada terytorialna - art. 5 KK - stosuje się ustawę karną polską jeżeli czyn zabroniony został popełniony na terytorium RP, na polskim statku wodnym lub polskim statku powietrznym (jak w polskim autobusie to już nie). Terytoriu...

Zbieg przepisów

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 819

Zbieg przepisów. Istota zbiegu przepisów polega na tym, że ten sam fragment ludzkiej aktywności (czyn) realizuje znamiona określone w wielu typach czynów zabronionych. To samo zachowanie może być jednocześnie zabijaniem człowieka, zniszczen...

Zbieg przestępstw

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1197

Zbieg przestępstw. Ten sam czyn stanowić może tylko jedno przestępstwo. Wobec tego żeby mieć do czynienia z wielością przestępstw musi temu towarzyszyć wielość czynów zabronionych - co najmniej dwa czyny zabronione muszą być przez sprawc...

Znamiona przedmiotowe i podmiotowe

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1239

Znamiona przedmiotowe: realizacja znamion typu czynu zabronionego musi mieć charakter: odpierania bezprawnego zamachu który ma charakter zamachu bezpośredniego ma być to zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem odpieranie ma być konieczne sposób obrony ma być współmierny do niebezpiecze...

Znamiona sprawcy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756

Zamiar sprawcy (i bezpośredni i ewentualny) ma sens tyko gdy jest zrelacjonowany do konkretnych znamion typu czynu zabronionego. Nie ma zamiaru „w ogóle”, jest tylko umyślność związana z konkretnym typem czynu zabronionego. Ten sam t...

Analiza czasu i miejsca popełnienia czynu zabronionego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 560

Zasady zastosowania ustawy karnej (art. 4) - gdy ustawa zostaje zmieniona, to stosujemy nową, gdy wcześniejsza jest względniejsza, wówczas ją stosujemy. Art. 4 §4 to przykład zatarcia z mocy prawa. Proces depenalizacji - uznanie pewnego zachowania jako zachowanie dozwolone, akceptowane. -

Funkcje prawa karnego - OKREŚLONOŚĆ

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 553

Funkcje prawa karnego: następstwa jakie wynikają z faktu funkcjonowania ustawy, wykonywania rozstrzygnięć, faktu istnienie KODEKSU KARNEGO, ochronna (ochrona podstawowych wartości - życie, zdrowie, byt państwa, bezpieczeństwo, własność), sprawiedliwościowa (chroni i daje podstawę, gdy ktoś popełn...