Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń - wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń - wykład. - strona 1 Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń - wykład. - strona 2 Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

PODSTAWY PRAWA KARNEGO I PRAWA WYKROCZEŃ Literatura: Gardocki Lech „Prawo karne”, 2011r.
Andrzej Marek „Prawo karne”, 2011r.
Marek Bojarski „Prawo karne materialne”.
Definicja i funkcje prawa karnego. Przestępstwo, a wykroczenia.
Formy popełnienia przestępstw.
Wyłączenie od odpowiedzialności karnej i odpowiedzialności za wykroczenia.
Czyn ciągły, ciąg przestępstw, kara łączna.
Kary:
Grzywna,
Ograniczenie wolności,
Pozbawienie wolności (1 msc-15lat),
25 lat pozbawienia wolności,
Dożywotnie pozbawienie wolności,
Środki karne.
Najważniejsze przestępstwa.
Test.
PRAWO KARNE - gałąź prawa, która określa zasady odpowiedzialności karnej, czyny będące przestępstwami, kary za te czyny, środki karne, środki zabezpieczające. PRAWO WYKROCZEŃ - znikoma społeczna szkodliwość czynu. Od prawa karnego różni się wagą czynów, a także ich stopień szkodliwości czynu. FUNKCJE PRAWA KARNEGO: Ochronna - ma na celu ochronę dóbr, które ma znaczenie dla rozwoju jednostki i funkcjonowania społeczeństwa, przed atakami osób naruszających normy karne; realizowana jest na płaszczyźnie prewencyjnej, represyjnej i zabezpieczającej. Chroni stosunki społ. przed przestępstwami. Afirmacyjno-motywacyjna - przepisy prawa karnego, określają standardy postępowania w społeczeństwie. Gwarancyjna - ma zabezpieczać jednostkę przed ingerencją w jej prawa przez władzę; przepis prawa karnego jest jasny, sądy stosują kary, które są w przepisach. Prewencyjno-wychowawcza - wychowywanie społeczeństwa. W celach kary i środków karnych. Sprawiedliwościowa - oznacza zaspokojenie poczucia sprawiedliwości; społeczne poczucie sprawiedliwości. Kompensacyjna - prawo karne umożliwia sprawcy zrekompensowanie szkód, które spowodował.
PRZESTĘPSTWO - Art.1. §1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. §2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość czynu jest znikoma. §3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.
CZYN - Czyn zabroniony definiuje art. 115 §1 KK; chodzi o zachowanie (działanie np. zabójstwo lub zaniechanie np. nie udzielenie pomocy), którego znamiona zostały określone w ustawie karnej. Czynem jest zachowaniem człowieka, które zależy od jego woli i mające znaczenie w układzie społecznym.

(…)

… - zagrożony karą grzywny powyżej 30 stawek dziennych karą ograniczenia wolności, karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.
5

… - psychiczne nastawienie sprawcy do czynu.
Art.9.§1. Zamiar bezpośredni, nagły - umyślne, chce zabić, stopień szkodliwości czynu jest duży i większa kara pomimo, że skutek jest taki sam.
Art.9. §2. Zamiar ewentualny- nie chce popełnić, st. szkodliwości jest mały i mniejsza kara pomimo, że skutek jest taki sam.
Przestępstwo nieumyślne w KK jest karalne tylko wtedy, gdy na końcu przepisu jest taki zapis…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz