Żywienie dziecka

note /search

Bialka - Reakcje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3052

REAKCJA PLASTEINOWA Polega na enzymatycznym, peptydowym wiązaniu pożądanych reszt aminokwasów do peptydów hydrolizatu białkowego Inkubując hydrolizat białkowy ( 30-50%) zbogacony w estry etylowe określonych aminokwasów (lizyny, metioniny, tr...

Alginiany i Karageny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1960

Alginiany • Składnik ścian komórkowych brunatnych alg Phaeophyceae. • Otrzymywanie, ekstrakcja w środowisku alkalicznym z różnych gatunków rodzaju Macrocystis, Laminaria, Ascophyllum. • Liniowy heteropolisacharyd, z reszt kwasu p-D-mann...

Alkohole Lipidowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2506

ALKOHOLE LIPIDOWE Nieglicerydowe składniki tłuszczów o niewielkim znaczeniu technologicznym Występują przede wszystkim w tłuszczach surowych, większą ilość zostaje usunięta w czasie rafinacji Niektóre alkohole lipidowe mają duże znaczenie żywieniowe np. sterole i niektóre witaminy rozpuszczalne...

Aminokwasy Występowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2324

AMINOKWASY - WYSTĘPOWANIE Alanina - włókna jedwabne 35%, żelatyna 9%, pozaostałe białka 2-7% Arginina - orzeszki ziemne 11%, udział w syntezie mocznika Asparagina - Kwas asparaginowy - białka zwierzęce, albuminy 6-10%, kukurydza 12.3%, pszenica 3,8% Cystyna - kreatyna 9%, pozostałe białka 1-2...

Amylopektyna - budowa ziaren skrobii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2457

Amylopektyna • Masa cząsteczkowa 100-200 Mda, stopień polimeryzacji 6.. 1 Jedno odgałęzienie przypada na 15 - 30 cząstecze...

Białka - aminokwasy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1827

BIAŁKA Są to wielkocząsteczkowe związki chemiczne zbudowane z atomów węgla, wodoru i tlenu oraz azotu Atomy te łączą się ze sobą w określony sposób tworząc wiele różnych aminokwasów z których 18 to elementarne części składowe białek, dwa z nich dodatkowo zawierają siarkę Aminokwasy łączą się w bi...

Celuloza - ściana komórkowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1659

Celuloza • Liniowy homoglukan, cząsteczki -D glukopiranozy (wiązanie -(l-4)glikozydowe); • Materiał strukturalny roślin wyższych; • Stopień polimeryzacji 1000-14000 (160 do 2270 kDa); • Łańcuchy celulozy łączą się ze sobą w większe agregaty za pomocą licznych wiązań wodorowych, tworząc włókien...

Cholesterol - Utlenianie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2002

CHOLESTEROL Reakcje utleniania i ich rola w organizmie Utlenianie na drodze enzymatycznej Biosynteza kwasów żółciowych Biosynteza hormonów steroidowych Utlenianie wolnorodnikowe Hpotezy wyznaczające kierunek badań biomedycznych: Oksystero...

Cukry

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2681

HEKSOZY - Glukoza • Cukier gronowy • Składnik m.in. sacharozy , skrobi, glikogenu, celulozy; • Najbogatsze źródło - miód, znaczne ilości wy stępuj ą w owocach; • Krystaliczną - otrzymuje się ze skrobi ziemniaczanej lub kukurydzianej metodą hydrolizy enzymatycznej lub kwasowej ; • dobrze rozpus...

Dekstran - Ksantan

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1834

Dekstran • Glukan wytwarzany z sacharozy przez Leuconostoc mesenteroides, Streptobacterium dextranicum, streptococcus mutans. • Zbudowany z reszt glukozy połączonych wiązaniami p-(l-6)-glikozy...