Farmakologia

note /search

Antybiotyki - Bakterie

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Farmakologia
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 4935

Antybiotyki - wiadomości wstępne Podział antybiotyków: naturalne - metabolity pleśni, grzybów, bakterii - np. penicylina benzylowa; półsyntetyczne - antybiotyk naturalny poddany modyfikacji chemicznej - np. penicyliny i cefalosporyny półsyntetyczne; syntetyczne - w pełni syntetyzowany chemic...

Chemioterapeutyki przeciwdrobnoustrojowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Farmakologia
Pobrań: 959
Wyświetleń: 5614

CHEMIOTERAPEUTYKI PRZECIWDROBNOUSTROJOWE Wyróżnić tu możemy trzy grupy: Chemioterapeutyki przeciwbakteryjne Chemioterapeutyki przeciwwirusowe Chemioterapeutyki przeciwgrzybicze Wszystkie leki przeciwdrobnoustrojowe (przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne i przeciwwirusowe) mają jedną wspólną cechę...

Hemioterapia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Farmakologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 4151

PENICYLINY ( β -LAKTAMY) Budowa i mechanizm działania - 6-APA - odp. za aktywność biologiczną, łańcuch boczny R - odp. za spektrum, wrażliwość na kwasy i penicylinazy, wiązanie z białkami, podstawnik wodoru w grupie karboksylowej pierścienia ...

Leki przewodu pokarmowego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Farmakologia
Pobrań: 756
Wyświetleń: 5145

FARMAKOLOGIA wykład 11 (7 I 02) LEKI PRZEWODU POKARMOWEGO cz. 2 Odruch wymiotny: realizowany jest przez ośrodek zlokalizowany w dnie komory czwartej mediatorem jest dopamina część aferentna jest pobudzana przez różnego typu bodźce chemiczne, nerwowe, psychiczne może być wzbudzany drażnieniem p...

Leki przeciwastmatyczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Farmakologia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 4354

ASTMA OSKRZELOWA - LEKI PRZECIWASTMATYCZNE Astmę oskrzelową charakteryzuje nagłe zwężenie dróg oddechowych. Przyczyn tego stanu może być wiele, ale zasadniczym zjawiskiem jest zawsze skurcz mięśni gładkich oskrzeli , do którego dołącza się nadmierna ilość wydzieliny i obrzęk błony śluzowej . Char...

Leki przeciwgruźlicze

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Farmakologia
Pobrań: 399
Wyświetleń: 4788

LEKI PRZECIWGRUŹLICZE     •  zwiększenie się liczby chorych na gruźlicę (warunki socjalne);  •  około 1/3 populacji światowej jest zakażona prątkami;  •   8 milionów  nowych zachorowań w roku na Świecie;  •   2,5-3 miliony  zgonów na Świecie z powodu gruźlicy co rok;  •  większość w Azji i Afryce...

Leki przeciwgrzybicze

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Farmakologia
Pobrań: 861
Wyświetleń: 5502

LEKI PRZECIWGRZYBICZE    1. Antybiotyki przeciwgrzybicze    A. Grizeofulwina  •  antybiotyk stosowany w zakażeniach Trichophyton, Microsporon,  Epidermophyton; nie działa na Candida;  •  mechanizm działania: hamowanie biosyntezy chityny w ścianach grzybni,  hamowanie biosyntezy RNA;  •  działa gr...

Leki wplywajace na odruch wymiotny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Farmakologia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2604

Leki wpływające na odruch wymiotny odruch ten jest realizowany przez ośrodek znajdujący się w tworze siatkowatym w rdzeniu przedłużonym może wyzwalać się pod wpływem różnych czynników: substancje chemiczne znajdujące się we krwi, pobudzenie błędnika, bodźce czuciowe, bodźce pochodzące z innych n...

Leki alkalizujace

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Farmakologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1799

LEKI ALKALIZUJĄCE      Do najczęściej stosowanych leków zobojętniających kwas solny  w soku żołądkowym należą sole wapnia, glinu, magnezu, sodu i  bizmutu    Istnieje wiele postaci i rodzajów antacida.    Większość preparatów alkalizujących jest wieloskładnikowa,  niejednorodna.    Podstawa dział...

Makrolidy i inne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Farmakologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1442

MAKROLIDY     •  antybiotyki bakteriostatyczne;  •  wiążą się z podjednostką 50s rybosomów bakteryjnych;  •  oporność – metylacja miejsca wiązania na rybosomach (Gram (+)),  zmniejszenie przepuszczalności i hydroliza (Gram (-));  •  erytromycyn...