leki przeciwastmatyczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 420
Wyświetleń: 4354
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
leki przeciwastmatyczne - strona 1 leki przeciwastmatyczne - strona 2 leki przeciwastmatyczne - strona 3

Fragment notatki:


ASTMA OSKRZELOWA - LEKI PRZECIWASTMATYCZNE Astmę oskrzelową charakteryzuje nagłe zwężenie dróg oddechowych. Przyczyn tego stanu może być wiele, ale zasadniczym zjawiskiem jest zawsze skurcz mięśni gładkich oskrzeli , do którego dołącza się nadmierna ilość wydzieliny i obrzęk błony śluzowej . Charakterystyczną cechą tych stanów patologicznych jest zwiększona reaktywność oskrzeli , przejawiająca się skłonnością do skurczu pod wpływem różnych bodźców. Mogą to być: alergeny wziewne lub pokarmowe, czynniki fizyczne (np. zimno), zakażenia (zwłaszcza wirusowe) oraz czynniki psychiczne. Obecnie astma oskrzelowa rozpatrywana jest jako choroba zapalna dróg oddechowych z nadreaktywnością drzewa oskrzelowego przebiegająca ze zmienną obstrukcją dróg oddechowych. (nawet w okresie bez objawów w błonie śluzowej dróg oddechowych widoczne są zmiany patologiczne charakterystyczne dla stanu alergicznego zapalenia, w postaci nacieków komórek zapalnych - eozynofilów i neutrofilów). Do typowych objawów astmy należy występująca napadowo duszność (szczególnie w nocy oraz nad ranem) ze świstami wydechowymi, osłuchowo ze świstami i furczeniami oraz kaszlem i odkrztuszaniem przezroczystej wydzieliny. Zwężenie dróg oddechowych spowodowane jest działaniem mediatorów, szczególnie mediatorów zapalnych, które powodują: skurcz mięśniówki gładkiej oskrzeli obrzęk ściany (w tym błony śluzowej) oskrzeli wzmożoną sekrecję śluzu o zwiększonej gęstości W początkowym stadium choroby występują okresy bezobjawowe, w miarę postępu choroby również pomiędzy napadami dochodzi do wzmożonego wydzielania i niepełnego oczyszczania dróg oddechowych ze śluzu. Skutkiem tego jest wzmożone ryzyko wtórnych zakażeń bakteryjnych.
W zależności od czynników wyzwalających astmę rozróżnia się dwie jej postacie:
1 . Astma ale rgiczna (end ogenna) - zwana też atopową - czyli astma mająca podłoże immunologiczne ! Astma alergiczna występuje u około 30-50% chorych i w głównej mierze zależy od reakcji nadwrażliwości zależnych od immunoglobuliny E (IgE). Częstość występowania tej choroby w ostatnich latach narasta. Występuje ona u osób z genetyczną predyspozycją do tworzenia przeciwciał IgE przeciwko powszechnym i zazwyczaj tolerowanym antygenom. Najróżniejsze alergeny (pyłek roślin, wydaliny roztoczy kurzu domowego, sierść i naskórek zwierząt itd.) powodują u osób z atopią najpierw wytwarzanie IgE (uczulenie), które wiążą się na komórkach tucznych (mastocytach), a także granulocytach zasado- (bazofile) i kwasochłonnych (eozynofile). Przy kolejnym kontakcie z alergenem dochodzi do wiązania się IgE z cząstką alergenu - powoduje to degranulację (opróżnienie ziarnistości) komórek tucznych i granulocytów z wydzieleniem mediatorów takich jak histamina, prostaglandyny, leukotrieny, serotonina, bradykinina i in. Mediatory te odpowiedzialne są za powstanie opisanych wcześniej, typowych dla astmy objawów: skurczu oskrzeli, wzmożonego wydzielania śluzu o zwiększonej gęstości oraz przy bardziej długotrwałej reakcji obrzęku ściany oskrzeli.

(…)

… (Alupent, Astmopent), izoprenalina (Izoproterenol)
Różnice pomiędzy selektywnymi i nieselektywnymi β-adrenomimetykami dotyczą głównie działań niepożądanych. Nieselektywna orcyprenalina już w dawkach terapeutycznych może powodować zaburzenia rytmu serca - w wyniku pobudzenia receptorów β1 w sercu ! - a po jej przedawkowaniu może wystąpić nawet migotanie komór. W pierwszych latach stosowania nieselektywnych β-adrenomimetyków podawanych drogą wziewną wzrosła ilość zgonów z powodu zaburzeń rytmu serca i zawałów serca u chorych z astmą oskrzelową. Spowodowane one były najczęściej przedawkowaniem leków podawanych bezpośrednio do drzewa oskrzelowego, skąd bardzo szybko ulegały one wchłonięciu. Obecnie niebezpieczne powikłania ze strony serca występują najczęściej przy skojarzonej terapii β-adrenomimetykami…
… drożności dróg oddechowych poprzez:
rozkurcz mięśni oskrzeli
działanie przeciwalergiczne
pobudzenie ośrodka oddechowego i zwiększenie jego wrażliwości na CO2
zwiększenie skuteczności pracy mięśni oddechowych i przepony
poprawę transportu śluzowo-rzęskowo
działania niepożądane:
układ sercowo-naczyniowy - wzrost pracy serca + wzrost zapotrzebowania serca na tlen (ważne u chorych z chorobą niedokrwienną serca
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz