Leki alkalizujace

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Leki alkalizujace - strona 1 Leki alkalizujace - strona 2 Leki alkalizujace - strona 3

Fragment notatki:


LEKI ALKALIZUJĄCE      Do najczęściej stosowanych leków zobojętniających kwas solny  w soku żołądkowym należą sole wapnia, glinu, magnezu, sodu i  bizmutu    Istnieje wiele postaci i rodzajów antacida.    Większość preparatów alkalizujących jest wieloskładnikowa,  niejednorodna.    Podstawa działania   wiązanie jonów H+   neutralizacja kwasu  solnego treści żołądkowej oraz, zwykle tylko częściowa,  inaktywacja proteolitycznej aktywności pepsyny.    Wzrost pH soku żołądkowego     objętości soku żołądkowego  i kwasu solnego oraz wtórnie gastryny   konieczność częstego  podawania dużych ilości leków alkalizujących   ryzyko  ujawnienia się objawów niepożądanych.    Po niektórych lekach alkalizujących, np. po węglanie wapnia,  wodorowęglanie sodowym oraz po wodorotlenku magnezowym,  po powrocie pH żołądkowego do wyjściowo niskich wartości  następuje nadmierne wydzielanie kwasu solnego. Zjawisko to  jest spowodowane bezpośrednim pobudzeniem wydzielania  gastryny przez powstałe odpowiednie sole (chlorek wapniowy  lub magnezowy) albo pobudzeniem pośrednim, związanym z  alkalizacją bliższego odcinka jelita cienkiego.    Podniesienie pH powyżej 5 całkowicie hamuje aktywność  pepsyny.      1  Efekt terapeutyczny można bowiem uzyskać, jeżeli uwzględni  się poniższe uwarunkowania:    1. dawka leku alkalizującego powinna być dobrana  indywidualnie w zależności od poziomu wydzielania kwasu  solnego oraz szybkości opróżniania żołądka;    2. lek  alkalizujący należy stosować we właściwym czasie w  stosunku do posiłków oraz przyjmowanych leków    3. należy uwzględnić przeciwwskazania w różnych stanach  klinicznych i współistnienie innych chorób;    4. posiadać wiedzę o potencjalnej toksyczności, interakcjach i  działaniach ubocznych w przypadku łącznego stosowania  leków alkalizujących z innymi lekami.    W praktyce precyzyjne ustalenie dawki bywa bardzo trudne,  bowiem najczęściej pH-metria i manometria są mało dostępne.  Z tego powodu dawka leku alkalizującego jest zwykle ustalana  empirycznie.    Lek alkalizujący przyjęty na czczo działa ok. 20 min.    Optymalnym sposobem podawania leków alkalizujących jest  przyjęcie ich w 1 i 3 godz. po posiłku.    Ostatnią dawkę leku należy przyjąć przed snem.    W wielu przypadkach podawanie leków alkalizujących musi być  skorelowane z czasem przyjmowania innych leków.      2  Kryteria wyboru    uwzględnienie różnych stanów klinicznych i współistniejących  chorób    wiele leków zobojętniających zawiera duże ilości jonu sodowego    zalecana ostrożność w nadciśnieniu tętniczym, niewydolności  krążenia lub chorobach wątroby przebiegających z wodobrzuszem 

(…)

… tętniczym, niewydolności
krążenia lub chorobach wątroby przebiegających z wodobrzuszem
alkalizacja treści żołądkowej przyśpiesza perystaltykę i opróżnianie
żołądka – wyjątek wodorotlenek glinu, który wyraźnie hamuje
opróżnianie
w przypadku istniejących zaparć należy wybrać
preparat zawierający jak najmniejszą ilość jonu glinu, a u
pacjentów z luźnymi stolcami/biegunkami wybrać taki preparat,
który nie posiada (lub zawarty jest on w ograniczonej ilości) jonu
magnezowego
stosowanie preparatów alkalizujących w ciąży – ostrożnie !!!
nie potwierdzone u ludzi rezultaty badań na zwierzętach wykazały,
że glin obecny w alkaliach przechodzi do krwi płodu;
udowodniono, że alkalia zawierające glin zwalniają rozwój płodu
Przeciwwskazania
niewydolność nerek – preparaty zawierające glin i magnez
może
dojść…
…,
objawiająca się osłabieniem mięśni, hipotonią,
nieprawidłowościami zapisu EKG i sennością
3
Interakcje i działania niepożądane
Długotrwałe stosowanie leków zobojętniających z równoczesną dietą
mleczną
zespół mleczno-alkaliczny (zespół Burnetta).
W obrazie klinicznym tego zespołu dominują takie objawy, jak ogólne
osłabienie, senność, ból głowy, zaburzenia psychiczne, nudności,
wymioty.
Przyczyna
zasadowica metaboliczna. Zespołowi mleczno-alkalicznemu
mogą towarzyszyć zaburzenia w składzie elektrolitów we krwi
(zwiększenie zasobu zasad, hiperkalcemia) oraz upośledzenie czynności
nerek. Następstwem hiperkalcurii może być nawet powstanie kamicy
nerkowej.
Znane interakcje leków alkalizujących
Upośledzenie wchłaniania
leków przyjmowanych jednocześnie
z lekami alkalizującymi
• H2 – blokery
• beta-adrenolityki: Atenolol,
Propranolol
• Digoksyna
• Fenytoina
• Preparaty żelaza
• Tetracykliny, Azytromycyna,
Metronidazol, fluorowane chinolony
• Isoniazyd
• Tiklodypina
• Pochodne benzodwuazepiny,
neuroleptyki fenotiazynowe, Sulpiryd
• Inhibitory konwertazy angiotensyny
• Ketokonazol
• Glikokortykosterydy
• Kwas chenodezoksycholowy
• Penicilamina
• Allopurinol
• Tyroksyna
• Mizoprostol
• Fluorek sodu
• Indometacyny…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz