Glin - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Glin - omówienie zagadnienia - strona 1  Glin - omówienie zagadnienia - strona 2

Fragment notatki:


Glin – odkrycie 1787 r. Lavoisier sugerował , że pospolity ałun i tlenek glinu , znane od starożytności , zawierają co najmniej  jeden pierwiastek metaliczny. W 1807 r. Davy zaproponował nazwę dla tego pierwiastka alumin , wyodrębniony w 1825 r. przez Christiana  Oersteda. Glin – występowanie Jego tlenek znajduje się na  4 miejscu j eżeli chodzi o rozpowszechnienie w skorupie ziemskiej. Glin z krzemem są głównym składnikiem budującym skorupę ziemską  sial . Zajmuje miejsce  trzecie  po krzemie i tlenie. Najwięcej jest go w skałach magmowych i ilastych. Glin – gleby Jest podstawowym składnikiem większości minerałów a jego zawartość związana jest ze skałą macierzystą  oraz gatunkiem, typem gleby i mieści się w przedziale 1-3,5 % wag. Związany jest w minerałach ale tworzy tez bezpostaciowe wodorotlenki, które odznaczają się większą nawet  niż wodorotlenki żelaza podatnością do sorbowania metali śladowych. Niewielki procent występuje jako  forma mobilna – proste jony lub związki chelataowe., które są pobierane przez rośliny. Nasilenie procesów zwiększających rozpuszczalność glinu i jego związków jest proporcjonalne do stopnia  zakwaszenia gleby, anajaktywniejsze procesy zachodzą przy pH 4 – 4,5. Glin – wody Tworzy zarówno kompleksowe formy uwodnione jak i wielopierścieniowe związki. Prawdopodobnie  najważniejszą rolę spełnia wielokationowa forma Al13 Zawartość glinu wodach powierzchniowych jest  raczej niska, ze względu na stosunkowo mała rozpuszczalność w warunkach naturalnych panujących w środowisku wodnym. Zdecydowanie więcej jest go w wodach rzecznych 64 ppb ( w morskich 2 ppb) . W wodach pitnych normalizacja zawartości Al została podjęta dopiero w ostatnich latach i normy ustalone  kształtują się następująco: Komisja Unii Europejskiej 50 ppb, 200 WHO, a w Polsce 300. Glin – atmosfera Obecność glinu związana jest z pyłem kontynentalnym i jego stężenie nad biegunem południowym  wynosi 0,3- 0,8 ng/m3. Obserwowane jest też zwiększenie koncentracji nad aglomeracjami miejskimi z wyraźnie zarysowaną większą koncentracją nad półkulą północną. Glin umiarkowanie toksyczny dla roślin Wymywanie glinu wynika ze wzrostu stopnia zakwaszenia spowodowany kwaśnymi deszczami jak również  rozkładem materii organicznej w środowisku leśnym Szczególnie dużo kumulować mogą rośliny  kwaśnolubne np. herbata. Stwierdza się duże ilości w roślinach trawiastych i pastewnych a najmniejsze w owocach. Zwiększona zawartość Al w glebach przyczynia się do do ograniczenia rozwoju korzeni. Toksyczność glinu zależna jest od formy występowania glinu i wiąże

(…)

… :
zaparcia, pocenie się, nudności, osłabienie. Niedobór żelaza prowadzi do odkładania się glinu i wystąpienia
swoistej postaci niedokrwistości.
Leki zawierające glin
Dotychczas uważano, że związki zawierające glin są nieszkodliwe dla zdrowia. Stąd, alkaliczne związki
aluminium znalazłyzastosowanie w leczeniu stanów nadkwaśności, szczególnie w
chorobie wrzodowej. Są to takie preparaty jak: Alugastrin Alumag…
… podstawowych neurotransmiterów mózgu: dopaminy, noradrenaliny,
serotoniny.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz