kwaśne deszcze - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kwaśne deszcze - omówienie - strona 1 kwaśne deszcze - omówienie - strona 2 kwaśne deszcze - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Zanieczyszczenia powietrza
Są to wszystkie substancje gazowe, stałe lub ciekłe, znajdujące się w powietrzu w ilościach większych niż ich średnia zawartość. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje powietrze zanieczyszczone jako takie, którego skład chemiczny może ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, roślin i zwierząt, a także na inne elementy środowiska (wodę, glebę). dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx), pyły węglowe (X2), tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), ozon troposferyczny (O3), ołów (Pb), pyły.
Na świecie około 50% całej ilości SO 2 i NO x pochodzi ze źródeł naturalnych (m.in. wulkanów, pyłów, rozkładu materii organicznej). Ta naturalna emisja jest rozprzestrzeniona po całym obszarze. W uprzemysłowionych rejonach świata działalność antropogeniczna jest źródłem 90% znajdujących się tam zanieczyszczeń. Przenoszenie zanieczyszczeń
Mechanizm rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, na przykład z przewodów kominowych, zależy w sposób istotny od temperatury gazów, szybkości ich wypływu, wysokości i konstrukcji komina. Zastosowanie wysokich i szerokich kominów pozwoliło na istotne zmniejszenie stężenia emitowanych zanieczyszczeń w miejscach emisji. Jednak w takiej sytuacji zanieczyszczenia mogą być przenoszone na znaczne odległości, często ponad granicami państw jest to tzw. przenoszenie transgraniczne.
Kwaśne opady
Sucha depozycja - cząsteczki kwasów opadają na powierzchnię ziemi wraz z cząsteczkami pyłów. Sucha depozycja zanieczyszczeń występuje zazwyczaj w pobliżu ich źródeł. Mokra depozycja - deszcz, śnieg, mgła. Może mieć miejsce nawet w odległości ponad 1000km od miejsca powstawania zanieczyszczeń.
kwaśne zanieczyszczenia powietrza są powodowane głównie przez cztery rodzaje gazów: - tlenki siarki - SxOy - tlenki azotu - NxOy lub NOx - węglowodory CxHy
- ozon O3
kwaśne deszcze powstają w wyniku reakcji zachodzących w chmurach. W warunkach naturalnych kwasowość opadu atmosferycznego wynosi 5,65. Opad którego wartość pH jest niższa od 5,6 przyjęto określać mianem kwaśnego opadu atmosferycznego Skutki kwaśnych opadów
wrażliwość ekosystemu na kwaśny opad zależy od:
- stężenia i ilości kwaśnych składników zawartych w opadzie - zdolności skał, gleb, ekosystemów wodnych do zobojętniania kwaśnych zanieczyszczeń
- odporności żywych organizmów
zmiana odczynu pH wody uniemożliwia życie wielu gatunkom organizmów i zakłóca funkcjonowanie danego ekosystemu wodnego. w przypadku ekosystemów lądowych nadmierna kwasowość powoduje zubożenie gleby w wiele substancji niezbędnych do życia roślin, uszkodzenie ich korzeni, zahamowanie wzrostu, usychanie liści i wreszcie ich śmierć.

(…)

…, występujące w lasach iglastych jak np.: brudnica mniszka, wykazują objawy karłowacenia - co również, ma związek z zakwaszeniem
wpływ na roślinność:
- roślinność charakteryzuje się znacznie większą wrażliwością na kwaśny opad aniżeli człowiek, zwierzęta, czy też materiały - najbardziej narażonym organem są liście.
- uszkodzenia aparatów szparkowych powodujące zwiększenie intensywności przebiegu procesu fotosyntezy i przedwczesne opadanie liści
- uszkodzenia korzeni w skutek zatrucia glinem, kadmem, nagromadzenia azotanów i siarczanów - zachwianie gospodarki wapniowo -magnezowej
- ograniczenie symbiozy korzeni drzew i grzybów mikoryzowych
- najwrażliwszymi roślinami są mchy i porosty, które nie mają ochronnej warstewki wosku. - wodę pobierają bezpośrednio przez liście i pędy. - zarówno mchy jak i porosty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz