Kwaśne deszcze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1673
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kwaśne deszcze - strona 1 Kwaśne deszcze - strona 2 Kwaśne deszcze - strona 3

Fragment notatki:


KWAŚNE DESZCZE Magdalena Stec
gr. X 2010/2011
W ostatnich latach bardzo popularne stały się zagadnienia związane ze środowiskiem i jego ochroną. Tym samym ludzie są coraz bardziej świadomi zagrożeń, które niejednokrotnie sami spowodowali. Posiadamy coraz większą wiedzę o wpływie naszych działań na środowisko wraz z wszystkimi jego elementami. Wiele mówi się o dziurze ozonowej i globalnym ociepleniu. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku o wiele popularniejszym było zagadnienie kwaśnych opadów atmosferycznych. Tym właśnie problemem zajmę się w niniejszej pracy.
Ludzkie oko nie jest w stanie odróżnić zwykłego deszczu od kwaśnych deszczy. Powierzchownie możemy rejestrować jedynie skutki działalności kwaśnych opadów. W celu określenia czy konkretne uszkodzenia wywołane zostały działaniem wspomnianych zanieczyszczeń, musimy wiedzieć czym tak naprawdę kwaśne deszcze są. Uznaje się że pH kwaśnego deszczu wynosi około 5,6. Wartość ta wynika z zakwaszenia „czystego” deszczu przez kwas węglowy. W powietrzu jest stale obecny tlenek węgla, w deszczu zaś jego rozpuszczona postać. Tlenek ten jest w dużej mierze pochodzenia naturalnego (jest produktem procesu oddychania), nie można więc uznać go za przyczynę kwaśnego deszczu. Nadmienić należy, że kwaśne deszcze to nie tylko zakwaszony deszcz. Właściwszą nazwą byłby „kwaśny opad atmosferyczny”. Wynika to stąd, że kwaśny deszcz może występować nie tylko w postaci deszczu, ale także jako śnieg, grad, mgła czy osad (suchy pył). Na tej podstawie możemy uznać, ze kwaśny deszcz to opad atmosferyczny o pH niższym niż 5,6.
Kwaśne deszcze powstają gdy zanieczyszczenia zawarte w powietrzu przereagują ze znajdującą się w atmosferze wodą. Tworzą tym samym słabe, rozcieńczone kwasy. Wspomniane zanieczyszczenia powietrza są głównie antropogeniczne, jednak można wymienić kilka ich naturalnych źródeł. Są to: odchody zwierząt, rozkład materii organicznej, wyładowania atmosferyczne, wybuchy wulkanów, samorzutne pożary lasów. Wśród antropogenicznych źródeł wyróżnić należy spalanie paliw kopalnych, wytop rud siarczkowych, rozmaite procesy przemysłowe, nawożenie gruntów nawozami sztucznymi. Za powstanie kwaśnych deszczy odpowiadają przede wszystkim tlenki azotu i dwutlenek siarki emitowane w ogromnych ilościach przy spalaniu paliw kopalnych. Autorzy przy omawianiu zagadnienia kwaśnego opadu skupiają się przeważnie na kwasach powstałych w wyniku reakcji wspomnianych tlenków z wodą. Pomijają tym samym inne niebezpieczne dla środowiska substancje takie jak siarkowodór czy chlorowodór. Dzieje się tak z powodu znacznie mniejszej zawartości innych kwasów w atmosferze. W tej pracy również skupię się na zanieczyszczeniach tlenkiem azotu i dwutlenkiem siarki.


(…)

… kwasu azotowego (V) rozpoczyna się w momencie, gdy w powietrzu pojawi się tlenek azotu (II). Azot może pochodzić z atmosfery lub być składnikiem paliw. Tlenek azotu (II) jest również produktem nitryfikacji przebiegającej w glebie, także wyładowania atmosferyczne powiększają bilans tlenku azotu (II) w atmosferze.
Tlenek reaguje z O2 i O3.
NO + O3 NO2 + O2 Powstanie kwasu azotowego (V) Moz przebiegać…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz