Algebra - strona 14

Algebra - pojęcia - wykład 1

 • Politechnika Śląska
 • Algebra
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Wykład 1 Pojęcia wstępne Będziemy używać, następujących oznaczeń: N = {0, 1, 2, 3, . . .}-zbiór liczb naturalnych, N∗ = N \ {0}, Z = {. . . , −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, . . .}-zbiór liczb całkowitych, Q-zbiór

Przestrzeń wektorowa - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Algebra
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

PRZESTRZEŃ WEKTOROWA (LINIOWA) Def. 1 (X, K, ⊕, ⊗) ⊕:X×X→X ⊗:K×X→X X ≠ ∅, K - ciało (⊕ to działanie wewnętrzne w zbiorze X) (⊗ to działanie zewnętrzne w zbiorze X) Strukturę (X, K, ⊕, ⊗) nazywamy przestrzenią wektorową :⇔ 1) Struktura (X, ⊕) jest grupą abelową 2) ∀x,y ∈ X ∀α ∈ K: α ⊗ (x ⊕...

Przestrzenie i przekształcenia liniowe - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Algebra
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

Wykład 4 Udowodnimy teraz, że jeśli U, W są podprzetrzeniami skończenie wymiarowej przestrzeni V to zachodzi wzór: dim(U + W ) = dim U + dim W − dim(U ∩ W ) Rzeczywiście U ∩ W jest podprzetrzenią przestrzeni U i W , a więc U ∩ W jest skończenie wymiarowa. Przestrzeń U ∩ W posiada, więc skończo...

Przestrzenie liniowe, wektory - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Algebra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Wykład 2 Niech V będzie przestrzenią liniową i niech U , W będą podprzestrzeniami V wtedy będziemy mówić, że V jest sumą prostą przestrzeni U i V jeśli: 1. V = U + W , 2. U ∩ W = {0}, i będziemy używać zapisu: V = U ⊕ W . Przykład...

Przestrzenie liniowe - Wykład 1

 • Politechnika Śląska
 • Algebra
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Wykład 1 Przestrzenie liniowe W geometrii analitycznej w przestrzeni R3 operowaliśmy wektorami. W zbiorze tych wektorów wprowadziliśmy dwa działania: (x, y, z) + (x1 , y1 , z1 ) = (x + x1 , y + y1 , z + z1 ), k(x, y, z) = (kx, k...

Równania stopnia 2, 3 i 4 - Wykład 8

 • Politechnika Śląska
 • Algebra
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Wykład 8 Wzory na rozwiązywanie równań stopnia 2, 3, 4 w ciele C Wszystkie rozważane tu równania mają współczynniki zespolone. Jeśli rozważamy równanie az 2 + bz + c = 0 to znamy algorytm rozwiązywania tego równania. Rozważmy teraz równanie stopnia 3: az 3 + bz 2 + cz + d = 0. Pokażemy jak roz...

Rzut ortogonalny - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Algebra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1379

Wykład 8 Rzutem ortogonalnym wektora u na wektor v nazywamy wektor uv ∈ Lin(v) taki, że u − uv ⊥v. Twierdzenie 1 W każdej przestrzeni euklidesowej dla dowolnych wektorów u, v istnieje dokładnie jeden rzut wektora u na wektor v. Dowód Jeśli u = 0 lub v = 0 to twierdzenie jest oczywiste. Niech u...

Struktury algebraiczne - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Algebra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

Wykład 3 Struktury algebraiczne III. Struktury algebraiczne Strukturą algebraiczną nazywamy zbiór wraz z pewnymi działaniami w tym zbiorze. Strukturę algebraiczną zapisujemy wymieniając zbiór oraz działania np. (N, +, ·) jest strukturą algebraiczną złożoną z N i dwóch działań dodawania i mnoże...

Układy równań liniowych - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Algebra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329

UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH Definicja 1. Układ równań liniowych to następujący układ: (1) a11x1 + a12x2 + … + a1mxm = b1 a21x1 + a22x2 + … + a2mxm = b2 ………………………………………………. ………………………………………………. an1x1 + an2x2 + … + anmxm = bn aij, bi – ...

Układy równań liniowych - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Algebra
Pobrań: 56
Wyświetleń: 336

Wykład 15 Układy równań liniowych Niech K będzie ciałem i niech α1 , α2 , . . . , αn , β ∈ K. Równanie: α1 x1 + α2 x2 + · · · + αn xn = β z niewiadomymi x1 , x2 , . . . , xn nazywamy