równania stopnia 2, 3 i 4 - Wykład 8

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 399
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
równania stopnia 2, 3 i 4 -  Wykład 8 - strona 1 równania stopnia 2, 3 i 4 -  Wykład 8 - strona 2 równania stopnia 2, 3 i 4 -  Wykład 8 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 8
Wzory na rozwiązywanie równań stopnia 2, 3, 4 w ciele C
Wszystkie rozważane tu równania mają współczynniki zespolone.
Jeśli rozważamy równanie az 2 + bz + c = 0 to znamy algorytm rozwiązywania tego równania.
Rozważmy teraz równanie stopnia 3: az 3 + bz 2 + cz + d = 0. Pokażemy
jak rozwiązywać takie równania.
Przypadek 1. Niech b = 0, a więc mamy równanie az 3 + cz + d = 0. Po
pierwsze jeśli a = 0 to możemy nasze równanie podzielić obustronnie przez
d
c
a. I przyjmując, że s = a , t = a , otrzymujemy równanie:
z 3 + sz + t = 0
Przedstawmy rozwiązanie tego równania w postaci z = α + β wtedy otrzymujemy:
(α + β)3 + s(α + β) + t = 0
stąd:
α3 + 3α2 β + 3αβ 2 + β 3 + s(α + β) + t = 0
i dalej:
α3 + β 3 + 3αβ(α + β) + s(α + β) + t = 0
a więc:
α3 + β 3 + t + (α + β)(3αβ + s) = 0
To równanie jest spełnione między innymi w przypadku gdy:
α3 + β 3 = −t
3αβ = −s
Podzielmy drugie równanie przez 3 i podnieśmy do trzeciej potęgi:
α3 + β 3 = −t
s3
α3 β 3 = − 27
Wstawmy u za α3 i v za β 3 wtedy otrzymujemy:
u + v = −t
s3
uv = − 27
Obliczmy u z drugiego równania i wstawmy do pierwszego:
s3
+ v = −t

27v
1
Pomnóżmy obie strony przez v:

s3
+ v 2 = −tv
27
przenieśmy na jedną stronę:
v 2 + tv −
s3
=0
27
Otrzymaliśmy zależność kwadratową na v, a takie równania umiemy rozwiązywać. To nam pozwoli wyznaczyć v, oraz u. Z więc również α i β. Co da
nam rozwiązanie wyjściowego równania.
Przykład Rozwiązać opisaną powyżej metodą równanie x3 + 3x − 4 = 0.
b
Przypadek 2. Jeśli b = 0 to dokonujemy podstawienia: z = y − 3a . I otrzymujemy równanie:
a1 z 3 + c1 z + d1 = 0
b
gdzie a1 = a, c1 = 3as2 −2bs+c, d1 = s2 −cs+d−as3 , s = 3a . A więc otrzymujemy równanie z przypadku pierwszego. Jeśli potrafimy rozwiązać równanie
a1 z 3 + c1 z + d1 = 0 to potrafimy również rozwiązać równanie wyjściowe.
Przykład Rozwiązać równanie x3 − 2x2 − x + 2 = 0.
Rozważmy teraz równanie stopnia 4: az 4 + bz 3 + cz 2 + dz + e = 0. Podobnie
jak poprzednio rozpatrzymy dwa przypadki:
Przypadek 1. Załóżmy, że b = 0. Wtedy mamy równanie: az 4 +cz 2 +dz+e =
c
d
0. Podzielmy nasze równanie obustronnie przez a i wstawmy: s = a , t = a , r =
e
. Wtedy równanie przybiera postać:
a
z 4 + sz 2 + tz + r = 0
Spróbujmy rozłożyć wielomian na iloczyn dwóch wielomianów stopnia 2:
z 4 + sz 2 + tz + r = (z 2 + αz + β)(z 2 + γz + δ)
Obliczmy:
(z 2 + αz + β)(z 2 + γz + δ) = z 4 + (α + γ)z 3 + (β + δ + αγ)z 2 + (αδ + βγ)z + βδ
Po porównaniu z równaniem wyjściowym otrzymujemy układ równań:

 α+γ =0


 β + δ + αγ = s

 αδ + βγ = t


βδ = r
2
Teraz korzystając z pierwszego równania możemy wszędzie pozbyć się zmiennej γ.

 β + δ − α2 = s

αδ − βα = t


βδ = r
Przekształcając dwa pierwsze równania otrzymujemy:
β + δ = s + α2
t
δ−β = α
A następnie dodając i odejmując stronami te dwa ostatnie równania otrzymujemy:
t
2δ = s + α2 + α
t
2β = s + α2 − α
Wymnóżmy teraz te równania przez siebie:
4βδ = (s + α2 −
t
t
)(s + α2 + )
α
α
wiemy też że βδ = r, a więc otrzymujemy równanie:
t
t
t2
2
2
4r = (s + α − ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz