Algebra

note /search

Ciało liczb zespolonych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Algebra
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2135

Wykład 7 Ciało liczb zespolonych cd. Interpretacja geometryczna liczby zespolonej Każda liczba zespolona  z  =  a  +  bi  jest opisana przez parę liczb rzeczywi- stych. Zatem można ją interpretować jako punkt (lub wektor) na płaszczyźni...

Geometria analityczna 1-4

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Algebra
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1855

Wykład 16 Geometria analityczna Przegląd wiadomości z geometrii analitycznej na płaszczyźnie Ortokartezjański układ współrzędnych powstaje przez ustalenie punktu początkowego  O  zwanego początkiem układu współrzędnych i dwóch pro-...

Pierścienie 1-5

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Algebra
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1680

Wykład 5 Pierścienie cd. Twierdzenie 1  Jeśli struktura  ( P,  + , · )  jest pierścieniem to każde równanie a  +  x  =  b ma dokładnie jedno rozwiązanie. Dowód  Tym rozwiązaniem jest element  x  =  b − a . Twierdzenie 2  Jeśli element a jest odwracalny w pierścieniu P to każde równanie ax  =  b i...

Wielomiany 1-3

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Algebra
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1736

Wykład 10 Wielomiany cd. Niech  f  ( x ) , g ( x )  ∈ K [ x ] będą wielomianami nad ciałem  K . Wielomian d ( x )  ∈ K [ x ] nazywamy  największym wspólnym dzielnikiem  wielomia- nów  f  ( x ) i  g ( x ) jeśli: 1.  d ( x ) jest unormowany, 2.  d ( x ) |f  ( x ) i  d ( x ) |g ( x ), 3. jeśli  c ( ...

Euklidesowa przestrzeń wektorowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Algebra
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2387

EUKLIDESOWA PRZESTRZEŃ AFINICZNA (WEKTOROWA)  RZECZYWISTA         Definicja 1           ( ) 1 2 , ,..., n u x x x = ( ) , , , n + ⋅ ( ) 1 2 , ,..., n v y y y =                     -  nazywamy  iloczynem  skalarnym         ( ) 1 1 2 2 / : ... n n u v x y x y x y = + + + Możemy go również oznaczać ...

Jądro i obraz przekształcenia liniowego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Algebra
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3122

Wykład 5 Niech  f  :  V → W  będzie przekształceniem liniowym przestrzeni wektoro- wych. Wtedy jądrem przekształcenia nazywamy zbiór tych elementów z  V  , których obrazem jest wek...

Rozwiazanie kolokwium grupa A

 • Politechnika Poznańska
 • Algebra
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1561

∆ a b c d a a b c d b b c c a c c b a c d d a b d Zestaw 3 - Grupa A Zad. 1 Dane jest działanie opisane tabelą. Określ element neutralny, elementy przeciwne oraz sprawdź czy działanie jest przemienne. W pier...

Rozwiazanie kolokwium grupa B

 • Politechnika Poznańska
 • Algebra
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1190

∆ 1 2 3 4 1 4 1 2 3 2 1 2 3 4 3 2 3 4 1 4 3 4 1 2 Zestaw 3 - Grupa B Zad. 1 Dane jest działanie opisane tabelą. Określ element neutralny, elementy przeciwne oraz sprawdź czy działanie jest przemienne. W pier...

Pytania na zaliczenie algebra

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Algebra
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1631

Cichacz. Notatka składa się z 2 stron. Algebra-Zestaw 1 Grupy I 1. Czy mnożenie liczb jest działaniem w zbiorze liczb niewymiernych? 2. Czy działanie  ⊕  określone w zbiorze liczb R wzorem  a ⊕ b  =  b  +  a −  3 jest przemienne i łąc...

Pytania na zaliczenie algebra cz 3

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Algebra
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1491

Cichacz. Notatka składa się z 1 strony. Zestaw 3 Izomorfizm grup, rz¸ad elementów 1. Znaleźć wszystkie homomorfizmy grupy  Z 18 w grupę  Z 15. 2. Niech  ϕ  :  G → G  będzie homomorfizmem grup i niech  e  i  e  będą elementami neutralnymi grup  G  i  G  . Udowodnić, że  ϕ ( e ) =  e  . 3. Niech  ϕ  :...