Algebra - strona 12

Geometria analityczna - Wykład 17

 • Politechnika Śląska
 • Algebra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Wykład 17 Geometria analityczna cd. Geometria analityczna w przestrzeni R3 Podobnie jak w przypadku geometrii na płaszczyźnie będziemy mówić o układzie współrzędnych. Układ taki powstaje przez obranie punktu 0 i wybranie trzech osi wzajemnie prostopadłych 0x, 0y, 0z. Istnieją dwie klasy układ...

Geometria analityczna - Wykład 19

 • Politechnika Śląska
 • Algebra
Pobrań: 63
Wyświetleń: 609

Wykład 19 Geometria analityczna cd. Równanie płaszczyzny → Niech P0 (x0 , y0 , z0 ) będzie punktem w przestrzeni i niech − = [A, B, C] bęn dzie dowolnym wektorem. Wtedy płaszczyznę określamy jako zbiór wszyst−→ − kich punktów Q(x, y, z) takich, że wektor P0 Q jest prostopadły do wekto→ ra −...

Geometria analityczna - Wykład 16

 • Politechnika Śląska
 • Algebra
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Wykład 16 Geometria analityczna Przegląd wiadomości z geometrii analitycznej na płaszczyźnie Ortokartezjański układ współrzędnych powstaje przez ustalenie punktu początkowego O zwanego początkiem układu współrzędnych i dwóch pros...

Grupy - Wykład 11

 • Politechnika Śląska
 • Algebra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

Wykład 11 Grupy Grupą nazywamy strukturę algebraiczną złożoną z niepustego zbioru G i działania binarnego ◦, które spełnia własności: (i) Działanie ◦ jest łączne, czyli ∀a, b, c ∈ G a ◦ (b ◦ c) = (a ◦ b) ◦ c. (ii) Działanie ◦ posiada e...

Algebra - Własności ideałów

 • Politechnika Śląska
 • Algebra
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Wykład 10 Niech P będzie dowolnym pierścieniem. Niepusty podzbiór I ⊆ P nazywamy ideałem pierścienia P jeśli spełnione są następujące warunki: (i) ∀a, b ∈ I a − b ∈ I. (ii) ∀p ∈ P ∀a ∈ I pa ∈ I, ap ∈ I Przykłady 1. Każdy zbiór nZ jest ideałem pierścienia Z. 2. Zbiór {0, 2, 4} jest ideałem pie...

Iloczyn skalarny - Wykład 6

 • Politechnika Śląska
 • Algebra
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Wykład 6 Iloczyn skalarny Niech K będzie ciałem liczb rzeczywistych R lub ciałem liczb zespolonych C. Niech V będzie przestrzenią liniową nad ciałem K, wtedy funkcję: S :V ×V →K nazywamy iloczynem skalarnym jeśli ∀u, v, w ∈ V, k ∈ ...

Interpolacja wielomianowa - Wykład 9

 • Politechnika Śląska
 • Algebra
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Wykład 9 Interpolacja wielomianowa Niech K będzie pewnym ciałem i niech a1 , a2 , . . . , an , b1 , b2 , . . . , bn będą pewnymi elementami ciała K (ai = aj dla i = j). Zadanie jest następujące. Chcemy znaleźć wielomian f (x) ∈ K[x], taki że f (a1 ) = b1 , f (a2 ) = b2 , . . . , f (an ) = bn ...

Jądro i obraz przekształcenia liniowego - Wykład 5

 • Politechnika Śląska
 • Algebra
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

Wykład 5 Niech f : V → W będzie przekształceniem liniowym przestrzeni wektorowych. Wtedy jądrem przekształcenia nazywamy zbiór tych elementów z V , których obrazem jest wektor zerowy w przestrzeni W . Jądro przekształcenia oznaczamy przez...

Macierze - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Algebra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

MACIERZE. ZWIĄZEK Z ODWZOROWANIAMI LINIOWYMI. k = {1,2,..., k} Definicja 1. Macierzą nazywamy kartezjańskim k × j każde odwzorowanie określone na iloczynie .Wartość tego odwzorowania na parze (i,j) oznaczamy aij i nazywamy zapisujemy w formie:  a11 a  21    ak1 a12 elemente...

Macierze nieosobliwe - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Algebra
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Macierze nieosobliwe Macierze nieosobliwe definiujemy tylko dla macierzy kwadratowych. Definicja 1. Macierz taka że: An×n nazywamy macierzą nieosobliwą, jeżeli istnieje macierz Bn×n A⋅ B = B ⋅ A = I Twierdzenie 1. Jeżeli macierz A jest macierzą nieosobliwą, to macierz B z definicji 1 jest...