Algebra - Własności ideałów

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Algebra -  Własności ideałów - strona 1 Algebra -  Własności ideałów - strona 2 Algebra -  Własności ideałów - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 10
Niech P będzie dowolnym pierścieniem. Niepusty podzbiór I ⊆ P nazywamy ideałem pierścienia P jeśli spełnione są następujące warunki:
(i) ∀a, b ∈ I a − b ∈ I.
(ii) ∀p ∈ P ∀a ∈ I pa ∈ I, ap ∈ I
Przykłady
1. Każdy zbiór nZ jest ideałem pierścienia Z.
2. Zbiór {0, 2, 4} jest ideałem pierścienia Z6 .
3. Niech f będzie homomorfizmem pierścienia P w pierścień S. Wtedy zbiór
Kerf = {x ∈ P : f (x) = 0S } jest ideałem pierścienia P . Rzeczywiście jeśli
x, y ∈ Kerf to mamy f (x + y) = f (x) + f (y) = 0S + 0S = 0S , a więc x + y ∈
Kerf . Jeśli teraz p ∈ P i x ∈ Kerf to f (px) = f (p)f (x) = f (p)0S = 0S i
podobnie f (xp) = 0S . Zbiór Kerf nazywamy jądrem homomorfizmu f .
4. Każdy pierścień P posiada co najmniej dwa ideały: I1 = {0P }, I2 = P .
Ideały te nazywać będziemy ideałami niewłaściwymi.
5. Jeśli K jest ciałem to jedynymi jego ideałami są ideały niewłaściwe.
Własności ideałów
Niech I będzie ideałem pierścienia P .
(i) 0P ∈ I. Rzeczywiście dla dowolnego a ∈ P mamy 0P = a − a ∈ I, zatem
0P ∈ I.
(ii) Jeśli a ∈ I to −a ∈ I. Rzeczywiście jeśli a ∈ I i ponieważ 0P ∈ I to
mamy 0p − a ∈ I, a więc −a ∈ I.
(iii) Jeśli a, b ∈ I to a + b ∈ I. Ponieważ b ∈ I to również −b ∈ I, a więc
także a + b = a − (−b) ∈ I.
Relację ∼ nazywać będziemy kongruencją w pierścieniu P jeśli:
(i) ∼ jest relacją równoważności.
(ii)
a∼b
a+c∼b+d
∀a, b, c, d ∈ P :

c∼d
ac ∼ bd
Przykłady
1. W każdym pierścieniu relacja = jest kongruencją.
2. W pierścieniu Z relacja przystawania modulo n jest kongruencją.
3. W pierścieniu wielomianów K[x] relacja przystawania modulo pewien wielomian jest kongruencją.
Twierdzenie 1 Jeśli I jest ideałem pierścienia P to relacja:
a ∼I b ⇐⇒ a − b ∈ I
jest kongruencją pierścienia P . Ponadto [a] = a + I = {a + i : i ∈ I}.
1
Dowód Sprawdzimy najpierw, że relacja ∼I jest relacją równoważności.
1. Zwrotność: a ∼I a bo a − a = 0P ∈ I.
2. Symetryczność: jeśli a ∼I b to a − b ∈ I, stąd b − a = −(a − b) ∈ I, a więc
b ∼I a.
3. Przechodniość: jeśli a ∼I b i b ∼I c to a − b ∈ I, b − c ∈ I. Wtedy
a − b + b − c = a − c ∈ I i mamy a ∼I c.
Teraz pokażemy, że spełnione są własności kongruencji:
∀a, b, c, d ∈ P :
a ∼I b
a + c ∼I b + d

c ∼I d
ac ∼I bd
Rzeczywiście jeśli a ∼I b i c ∼I d to a − b ∈ I oraz c − d ∈ I. Wtedy
(a + c) − (b + d) = (a − b) + (c − d) ∈ I, zatem a + c ∼I b + d. Podobnie
ac − bd = ac − bc + bc − bd = (a − b)c + b(c − d) ∈ I, więc ac ∼I bd.
Wyznaczmy klasę abstrakcji elementu a, [a] = {b ∈ P : b − a ∈ I} = {b ∈
P : b ∈ a + I} = a + I.
Oznaczmy przez P/I zbiór klas abstrakcji relacji relacji ∼I z powyższego
twierdzenia, a więc:
P/I = {[a] : a ∈ P }
W zbiorze P/I możemy wprowadzić działania:
[a] ⊕ [b] = [a + b]
[a] [b] = [ab]
lub korzystając z zapisu [a] = a + I:
(a + I) + (b + I) = a + b + I
(a + I)(b + I) = ab + I
Zauważmy, że klasy abstrakcji a + I mają własności:
(i) a + I = b + I ⇐⇒ a − b ∈ I.
(ii) a + I = I ⇐⇒ a ∈ I.
Twierdzenie 2 Struktura (P/I, +, ·) jest pierścieniem. Jeśli P jest przemienny to P/I też. Jeśli P ma jedynkę 1P to P/I ma ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz