Przystawanie

note /search

Arytmetyka modulowa algebra

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Algebra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

∈ Z. Mówimy, że a przystaje do b modulo n jeśli n|(a−b) i piszemy wtedy a ≡ b mod n. Relacja przystawania...

Wykład 10 - Ideały

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Algebra
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

Przykłady 1. W każdym pierścieniu relacja = jest kongruencją. 2. W pierścieniu Z relacja przystawania modulo...

Strategia selekcji

  • Uniwersytet Gdański
  • Strategia personalna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1127

najbardziej przystających do wymogów określonych w profilu wymagań. Przeprowadzenie szeregu rozmów...