Podstawy etyki dziennikarskiej - strona 2

note /search

Opracowanie książki mity czwartej władzy 04

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Podstawy etyki dziennikarskiej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 483

Obiektywizm powinno się kojarzyć z dwoma żądaniami: - dążenie do poznania i przekazania prawy, jakakolwiek by ona była, - dążenie do praktycznej afirmacji wartości wspólnych, podstawowych dla ładu społecznego. Istnieją co najmniej cztery sposoby rozumienia dziennikarskiej stronniczości: Stronnic...

Opracowanie książki mity czwartej władzy 05

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Podstawy etyki dziennikarskiej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462

Metody manipulacji: - „Nie ma sprawy”- przemilczenie; ze szkodą dla dobra publicznego oraz odbiorców; celem- pozbawienie wiedzy, dzięki której mogliby sobie coś uświadomić, o czymś zmienić sobie zdanie, itp. Doborem wydarzeń i tematów rządz...

Piękno-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Podstawy etyki dziennikarskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 861

PIĘKNO Trzy podstawowe wartości: prawda, dobro, piękno. Piękno jest wyrazem szacunku dla odbiorcy. Od czasów starożytnych piękno obok dobra jest wartością aksjologiczną (nauka o wartościach). Piękno należy do estetyki, ale jest też związane z etyką. Jeśli co nie jest prawdziwe i dobre, nie może być...

Podstawy etyki dziennikarskiej- podstawowe pojęcia cz.2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Podstawy etyki dziennikarskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 483

Język totalny- język mediów; oddziałuje na zmysły i intelekt poprzez obraz, kolor, dźwięk, akcję, ruch, słowo jednocześnie. Świadomość i wolność- podstawowe znaki ludzkiej godności Korupcja antropologiczna- wg. W. Chudego samookłamywanie („korumppo”- całkowite poniszczone, połamane) Prawda, dobro...

Podstawy etyki dziennikarskiej- podstawowe pojęcia cz.3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Podstawy etyki dziennikarskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 392

Życie człowieka- konieczność egzystencjalna, intelektualna, duchowa Wolność- możliwośćwyboru między dobrem a złem; stanowi fundamentalne doświadczenie życia człowieka; ma dwa wymiary- jest darem i zadaniem; sposób istnienia człowieka i źródło jego działania. Świadomość- mieć rozeznanie, co jest do...

- Podstawy etyki dziennikarskiej- podsumowanie wykładów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Podstawy etyki dziennikarskiej
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1064

Etyka, etos dziennikarza, sukces, dyspozycje Dyspozycje dziennikarza Cnoty w dziennikarstwie (moralne) Roztropność - trzy cechy wg Tomasza z Akwinu - 8 składników roztropności 5. Sprawiedliwość - podmiot - jej cel 6. Męstwo - dwie pos...

Pokora i uzyskiwanie cnót-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Podstawy etyki dziennikarskiej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

Dziennikarz musi posiadać pewne sprawności - cnoty. Podstawową cnotą jest roztropność. Trzeba znać konsekwencje tego, co robię. Pokora - jest to cnota moralna, chroniąca człowieka przed pokusą...

Prawda u podstaw etyki dziennikarskiej-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Podstawy etyki dziennikarskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 532

PRAWDA U PODSTAW ETYKI DZIENNIKARSKIEJ Głównym zadaniem dziennikarza jest poszukiwanie i ujawnianie prawdy. Pragnienie prawdy jest tak głęboko zakorzenione w sercu człowieka, że gdyby musiał się go wyrzec, prowadziłoby to do kryzysu egzystencjalnego. Prawda jest więc w sposób naturalny poszukiwana ...

Prawo do wolności-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Podstawy etyki dziennikarskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 581

Człowiek powinien zawsze wybrać prawdę. Aksjologia - nauka o wartościach. Jeżeli człowiek wybiera prawdę, poszerza swoją wolność. Granicą wolności jest prawda i wolność drugiego człowieka. Prawo do wolności jest podstawowym prawem każdego człowieka. Świadomość tego prawa wykształciła się dopiero po...

Przekaz pornograficzny-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Podstawy etyki dziennikarskiej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

Przekaz pornograficzny w sposób negatywny ujawnia, że piękno jest ściśle związane z prawdą i dobrem. W przekazie pornograficznym nie ma piękna. W pornografii i pornowizji prawda ludzkiego ciała zostaje zdegradowana, a dobro zniszczone. Jest to pogwałcenie prawdy, dobra i piękna w znaczeniu uniwersal...