Pokora i uzyskiwanie cnót-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pokora i uzyskiwanie cnót-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Dziennikarz musi posiadać pewne sprawności - cnoty.
Podstawową cnotą jest roztropność. Trzeba znać konsekwencje tego, co robię. Pokora - jest to cnota moralna, chroniąca człowieka przed pokusą wywyższania się, szukania należnych honorów i przeceniania własnych zdolności. W czasach nowożytnych przeciw pokorze wystąpił Immanuel Kant, który ogłosił programową autonomię moralną człowieka. Pokora jest uznaniem daru i własnej ograniczoności. Jest to cnota chrześcijańska. Gdy ktoś się wywyższa, jest zwyczajnym kłamcą. Pokora jest zatem właściwą relacją wobec siebie i wobec innych. Powinna być obecna w pracy dziennikarza, bo praca dziennikarza wystawiona jest na pokaz. Każdy człowiek ma pokusę wyniesienia się, samouwielbienia. Poczucie własnej wartości jest mechanizmem obronnym. Pokora to dobrowolne uznanie faktu, że świat jest kreacją Boga, a także dziełem innych, a nie wyobraźnią człowieka. Jest uznaniem własnej niewystarczalności i ograniczoności. Pokora to także wdzięczność Panu Bogu za otrzymane dary. Talenty wskazują nie tyle na wartość człowieka, ile na zadania, jakie zostały mu powierzone. Do istoty pokory należy odkrywanie i ukazywanie jakiegoś dobra w innych ludziach. Wtedy tworzy się życzliwa relacja z innymi. Pokora jest pierwszym aktem wyboru moralnego, bo jest uznaniem własnej zależności w układzie egzystencjalnym. Jest to właściwa relacja wobec człowieka. Cechy przeciwne pokorze to zarozumiałość, żądza sławy, pycha. Nowoczesna etyka posługuje się terminem megalomania. Pycha jest zniszczeniem właściwych relacji pomiędzy Bogiem i ludźmi. Pierwszym warunkiem osiągnięcia sprawności (cnoty) jest decyzja woli. Z tego postanowienia rodzi się gotowość do wykonania aktu. Dany akt wykonany kilka razy staje się sprawnością i każdy kolejny jest łatwiejszy od pierwszego. Sprawność ma więc podwójny aspekt. Z jednej strony wypływa z naszej wolności, a z drugiej z powtórzonych aktów. Dzięki decyzjom i powtórzonym czynnościom człowiek tworzy siebie takim, jakim chce być. Dzięki sprawnościom o charakterze etycznym człowiek staje się sprawnością. Człowiek staje się wrażliwy na świat wartości. Dzięki cnotom etyka przestaje być teorią, a staje się rzeczywistością.


(…)


Dziennikarz musi posiadać pewne sprawności - cnoty.
Podstawową cnotą jest roztropność. Trzeba znać konsekwencje tego, co robię. Pokora - jest to cnota moralna, chroniąca człowieka przed pokusą wywyższania się, szukania należnych honorów i przeceniania własnych zdolności. W czasach nowożytnych przeciw pokorze wystąpił Immanuel Kant, który ogłosił programową autonomię moralną człowieka. Pokora…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz