Etyka dla dziennikarzy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etyka dla dziennikarzy - strona 1 Etyka dla dziennikarzy - strona 2 Etyka dla dziennikarzy - strona 3

Fragment notatki:


Literatura: „Dziennikarski etos” - z wybranych zagadnień z deontologii dziennikarskiej, Olsztyn 1996 r.
„Etyka środków przekazu” - tłumaczenie amerykańskiego profesora Wiliam Rivers, Warszawa 1995 r.
„Dziennikarstwo i świat mediów”, Kraków 2004 r., praca zbiorowa.
Czuba, „Katolickie podstawy etyki dziennikarskiej”, Toruń 2002
Czuba, „Media i władza”, Warszawa 1996 r.
Czuba, „Kultura i prawo - wolność mediów”, Lublin 2000
Lepa, „Świat propagandy”, Częstochowa 2004
1 List do Koryntian 6,12:
„Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść”. „Wszystko mi wolno, ale ja niczym nie oddam się w niewolę”. Manipulacja = oddawanie się w niewolę Etyka jest to nauka o normach i zasadach ludzkiego postępowania. Etyka zaczyna się od szacunku dla godności człowieka.
Jest to fundament wiedzy. Ustala co jest dobre i co być powinno. Fundamentami:
prawda dobro piękno Obecnie w dziennikarstwie sprzedaje się sensacja, a człowiek traktowany jest jak towar. Dziennikarz to myśliwy - myśli tylko jak najszybciej zdobyć informację. Celem życia dziennikarza jest poszukiwanie prawdy.
Bycie dziennikarzem to służba ludziom i powołanie.
Deontologia - nauka o powinnościach (medycyna, biznes, prawnik), każdy zawód ma swój kodeks etyczny.
Powinność - to jest jakieś zobowiązanie, na co ja się decyduję, to jest mój wybór.
Kandydat do zawodu dziennikarza powinien posiadać następujące umiejętności i cechy: sprawność w pisaniu , czyli jasność i wyrazistość przedstawiania faktów, wydarzeń, idei. sprawność w mówieniu , czyli umiejętność wymiany poglądów, uważnego słuchania, zadawania pytań. Brak wad wymowy. umiejętność słuchania , zadawania pytań. umiejętność kontroli nad stresem , czyli umiejętność koncentracji, konieczność terminowego wykonywania zadań. wytrwałość , czyli gotowość do zweryfikowania zdobytych informacji, poszukiwanie nowych i zdolność rozwiązywania problemów. ciekawość , szukać i znajdować odpowiedzi na pytania, dlaczego coś się wydarzyło, czy stało. inicjatywa , czyli zgłaszać własne pomysły. umiejętności adaptacyjne , czyli własność adaptacji do nowych sytuacji i wyzwań. właściwy stosunek do pracy , czyli umiejętność współpracy i współuczestnictwa w realizacji wspólnych zadań. Podział pracy
Wspólny cel
Opinie innych osób
wiedza na temat faktów i wydarzeń

(…)

… w stosunku pracy z redakcją, albo zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji.
PRAWDA u podstaw etyki dziennikarskiej
„Pragnienie prawdy jest tak głęboko zakorzenione w sercu człowieka, że gdyby musiał się go wyrzec prowadziłoby to do kryzysu egzystencjalnego.”
JP II, „Fides et ratio
Bez prawdy nie mamy żadnego kontaktu ze sobą. Postmodernizm „Każdy ma swoją prawdę!” => PRAWDY NIE MA
Prawda jest zasadą fundamentalną:
trudna i uzależniona od poszukiwania
zależy od pokory człowieka
dochodzenie do prawdy każe człowiekowi uznać transcendencję Boga ,a więc prawda przekracza nas i to, co materialne
Zdaniem Jana Pawła II jest ono uzależnione od spełnienia określonych warunków:
od uznania faktu, że ludzkie poznanie jest trudem i poszukiwaniem poznanie zależy od pokory ktoś pyszny…
…, czyli własność adaptacji do nowych sytuacji i wyzwań.
właściwy stosunek do pracy, czyli umiejętność współpracy i współuczestnictwa w realizacji wspólnych zadań.
Podział pracy
Wspólny cel
Opinie innych osób
wiedza na temat faktów i wydarzeń, czyli wykazywać zainteresowania, umieć wiązać fakty i umieć dyskutować na temat wydarzeń.
Cnoty podstawowe:
roztropność
sprawiedliwość
męstwo
umiarkowanie
pokora
Naukę…
….
Najważniejsza cnota - ROZTROPNOŚĆ
W roztropności potrzebne jest przewidywanie (łac. prudencja). Roztropność ma dwa oblicza:
widzi obiektywną rzeczywistość
dba o urzeczywistnienie słusznie podjętych decyzji i jednocześnie urzeczywistnienie dobra.
Rozumuje, przewiduje, rozmawia
Akty roztropności:
rozważanie
szukanie prawdy
działanie
Człowiek roztropny posiada następujące cechy:
- rozumność
- bystrość
- wierną…
… Światowy Dzień Pokoju (1998)
MĘSTWO
Męstwo jest to odwaga wobec przekazywania prawdy, odwaga przekonań, wypowiedzi i działań.
Dziennikarz ma być informatorem, a nie głosicielem. Dziennikarz jest zawodem społecznego zaufania.
Męstwo jest wezwaniem do życia zgodnego z sumieniem, prawdy, do bycia pod prąd obiegowych opinii, do mówienia gdy prawda jest zagrożona.
Sokrates widział męstwo jako obroną godności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz