Etyka dla dziennikarzy

note /search

Etyka dla dziennikarzy - wykład 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Etyka dla dziennikarzy
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1407

Literatura:   „Dziennikarski etos” - z wybranych zagadnień z deontologii dziennikarskiej, Olsztyn 1996 r. „Etyka środków przekazu” - tłumaczenie amerykańskiego profesora Wiliam Rivers, Warszawa 1995 r. „

Etyka dla dziennikarzy - wykład 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Etyka dla dziennikarzy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

Kandydat do zawodu dziennikarza powinien posiadać następujące umiejętności i cechy:   1.       sprawność w pisaniu , czyli jasność i wyrazistość przedstawiania faktów, wydarzeń, idei. 2.       sprawność w mówieniu , czyli umiejętność wymiany poglądów, uważnego słuchania, zadawania pytań. Brak wad w...

Etyka dla dziennikarzy - wykład 5

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Etyka dla dziennikarzy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

SPRAWIEDLIWOŚĆ Sprawiedliwość to właściwa relacja wobec drugiego człowieka. Ze względu nie jego godność. Celem jest dobro osoby i dobro wspólne. Sprawiedliwości podlegają wszystkie dobra człowieka.   Sprawiedliwość reguluje też prawa rzeczowe: 1)     prawo do dóbr materialnych s. ma cechy obowiązk...

Etyka dla dziennikarzy - wykład 9

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Etyka dla dziennikarzy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 826

Przygotowanie do zawodu W świetle art. 7 ust. 5 Ustawy o Prawie Prasowym z dnia 26 stycznia 1984 roku dziennikarzem jest osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych, pozostająca w stosunku pracy z redakcją, albo zajmująca się taką działalnością na rzecz i ...

Etyka dla dziennikarzy - wykład 11

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Etyka dla dziennikarzy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798

ETYCZNE ZASADY PUBLIKACJI Obiektywizm - zbieranie inf. z wielu źródeł, trzymanie się faktów - czy to, co piszę stanowi wynik moich samodzielnych przemyśleń? - czy konfrontuję je z innymi? - czy biorę pod uwagę także ich opinie? - czy jestem pewien swojego stanowiska? - czy mogę je komunikować ...

Etyka dla dziennikarzy - wykład 12

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Etyka dla dziennikarzy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 854

DOBRO „ Warunkiem autentycznej wolności jest szczere i otwarte uznanie prawdy”. VS 87   Dobro występuje w kategoriach: (u Arystotelesa) - Bóg rozumu - jakości (zalety) - ilości (właściwej miary) - tego, co pożyteczne   Dobro etyczne występuje w kręgu istot rozumnych - jest zobowiązaniem wszy...

Etyka dla dziennikarzy - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Etyka dla dziennikarzy
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1330

Literatura: „Dziennikarski etos” - z wybranych zagadnień z deontologii dziennikarskiej, Olsztyn 1996 r. „Etyka środków przekazu” - tłumaczenie amerykańskiego profesora Wiliam Rivers, Warszawa 1995 r. „Dziennikarstwo i świat mediów”, Kraków 2004 r., praca zbiorowa. Czuba, „Katolickie podstawy ety...

Etyka dla dziennikarzy - wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Etyka dla dziennikarzy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

Cnoty podstawowe: roztropność sprawiedliwość męstwo umiarkowanie pokora   Naukę o cnotach nazywamy aretologią , o powinnościach deontologią Cnoty - usprawnienie predyspozycji naturalnych człowieka, sprawności moralne 1)     Warunkiem osiągnięcia cnoty jest decyzja woli 2)     Z decyzji woli ...

Etyka dla dziennikarzy - wykład 6

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Etyka dla dziennikarzy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

MĘSTWO Męstwo jest to odwaga wobec przekazywania prawdy, odwaga przekonań, wypowiedzi i działań. Dziennikarz ma być informatorem, a nie głosicielem. Dziennikarz jest zawodem społecznego zaufania. Męstwo jest wezwaniem do życia zgodnego z sumienie...

Etyka dla dziennikarzy - wykład 7

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Etyka dla dziennikarzy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

UMIARKOWANIE (tempero łac.) Umiarkowanie jest cnotą rządzenia jakie człowiek winien mieć wobec siebie samego!!! Arystoteles rozróżniał wymiary: - rzeczowy (do innych osób) - osobisty (do nas samych, wewnętrzna norma wymagań stawianych samym sobie, dostosowany do różnych okoliczności życia)   Zak...