Etyka dla dziennikarzy - strona 2

note /search

Etyka dla dziennikarzy - wykład 4

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Etyka dla dziennikarzy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

Najważniejsza cnota - ROZTROPNOŚĆ W roztropności potrzebne jest przewidywanie (łac. prudencja ). Roztropność ma dwa oblicza: 1.      widzi obiektywną rzeczywistość 2.      dba o urzeczywistnienie słusznie podjętych decyzji i jednocześnie urze...

Etyka dla dziennikarzy - wykład 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Etyka dla dziennikarzy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

POKORA (łac. humilitas) Jest uznaniem daru i własnej ograniczoności.   Klucz do relacji Bóg człowiek i człowiek człowiek   „Cóż masz czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to czemu się chełpisz tak, jakbyś nie otrzymał?” 1Kor 4,7   Pr...

Etyka dla dziennikarzy - wykład 14

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Etyka dla dziennikarzy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

GODNOŚĆ   Dziennikarski Kodeks Obyczajowy „ Ochrona prawa autorskiego jest istotną normą etyczną. Plagiat jawny lub ukryty, wewnętrzny i zewnętrzny jest niedopuszczalnym naruszaniem tej normy. Dotyczy to tak utworu dziennikarza, jak i osoby o innym zawodzie. Pod ochroną  są tytuły autorskie. Nie ...

Dziennikarz-umiejętności

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Etyka dla dziennikarzy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Kandydat do zawodu dziennikarza powinien posiadać następujące umiejętności i cechy:   1.       sprawność w pisaniu , czyli jasność i wyrazistość przedstawiania faktów, wydarzeń, idei. 2.       sprawność w mówieniu , czyli umiejętność wymiany poglądów, uważnego słuchania, zadawania pytań. Brak wad...

Sprawiedliwośc

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Etyka dla dziennikarzy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

SPRAWIEDLIWOŚĆ Sprawiedliwość to właściwa relacja wobec drugiego człowieka. Ze względu nie jego godność. Celem jest dobro osoby i dobro wspólne. Sprawiedliwości podlegają wszystkie dobra człowieka.   Sprawiedliwość reguluje też prawa rzeczowe: 1)     prawo do dóbr materialnych s. ma cechy obowią...

Etyczne zasady publikacja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Etyka dla dziennikarzy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

ETYCZNE ZASADY PUBLIKACJI Obiektywizm - zbieranie inf. z wielu źródeł, trzymanie się faktów - czy to, co piszę stanowi wynik moich samodzielnych przemyśleń? - czy konfrontuję je z innymi? - czy biorę pod uwagę także ich opinie? - czy jestem pewien swojego stanowiska? - czy mogę je komunikowa...

Dobro

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Etyka dla dziennikarzy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847

DOBRO „ Warunkiem autentycznej wolności jest szczere i otwarte uznanie prawdy”. VS 87   Dobro występuje w kategoriach: (u Arystotelesa) - Bóg rozumu - jakości (zalety) - ilości (właściwej miary) - tego, co pożyteczne   Dobro etyczne występuje w kręgu istot rozumnych - jest zobowiązaniem ws...

Wolność

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Etyka dla dziennikarzy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 707

WOLNOŚĆ „ Wolność jest człowiekowi dana w taki sposób, że posiada on władze nad swoją wolnością. Fakt ten wyraża się w języku potocznym przez zdanie: Mogę chcieć, czy nie chcieć. Elementarny przejaw wolności woli jest zarazem stwierdzeniem całkowitej i wyłącznej władzy nad sobą.” Kard. Wojtyła W...

Wolność

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Etyka dla dziennikarzy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

WOLNOŚĆ „ Wolność jest człowiekowi dana w taki sposób, że posiada on władze nad swoją wolnością. Fakt ten wyraża się w języku potocznym przez zdanie: Mogę chcieć, czy nie chcieć. Elementarny przejaw wolności woli jest zarazem stwierdzeniem całkowitej i wyłącznej władzy nad sobą.” Kard. Wojtyła Wol...

Etyka dla dziennikarzy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Etyka dla dziennikarzy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 952

Literatura: „Dziennikarski etos” - z wybranych zagadnień z deontologii dziennikarskiej, Olsztyn 1996 r. „Etyka środków przekazu” - tłumaczenie amerykańskiego profesora Wiliam Rivers, Warszawa 1995 r. „Dziennikarstwo i świat mediów”, Kraków 2004 r., praca zbiorowa. Czuba, „Katolickie podstawy e...