Etyka dla dziennikarzy - strona 3

note /search

Umiarkowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Etyka dla dziennikarzy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

UMIARKOWANIE (tempero łac.) Umiarkowanie jest cnotą rządzenia jakie człowiek winien mieć wobec siebie samego!!! Arystoteles rozróżniał wymiary: - rzeczowy (do innych osób) - osobisty (do nas samych, wewnętrzna norma wymagań stawianych samym sobie, dostosowany do różnych okoliczności życia)   Z...

Najważniejsza cnota - ROZTROPNOŚĆ

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Etyka dla dziennikarzy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Najważniejsza cnota - ROZTROPNOŚĆ W roztropności potrzebne jest przewidywanie (łac. prudencja ). Roztropność ma dwa oblicza: 1.      widzi obiektywną rzeczywistość 2.      dba o urzeczywistnienie słusznie podjętych decyzji i jednocześnie ur...

Pokora

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Etyka dla dziennikarzy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 847

POKORA (łac. humilitas) Jest uznaniem daru i własnej ograniczoności.   Klucz do relacji Bóg człowiek i człowiek człowiek   „Cóż masz czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to czemu się chełpisz tak, jakbyś nie otrzymał?” 1Kor 4,7   ...

Godność

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Etyka dla dziennikarzy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

GODNOŚĆ   Dziennikarski Kodeks Obyczajowy „ Ochrona prawa autorskiego jest istotną normą etyczną. Plagiat jawny lub ukryty, wewnętrzny i zewnętrzny jest niedopuszczalnym naruszaniem tej normy. Dotyczy to tak utworu dziennikarza, jak i osoby o innym zawodzie. Pod ochroną  są tytuły autorskie. Ni...

Męstwo

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Etyka dla dziennikarzy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

MĘSTWO Męstwo jest to odwaga wobec przekazywania prawdy, odwaga przekonań, wypowiedzi i działań. Dziennikarz ma być informatorem, a nie głosicielem. Dziennikarz jest zawodem społecznego zaufania. Męstwo jest wezwaniem do życia zgodnego z sumien...