Podstawy etyki dziennikarskiej

note /search

Deformacja i etyczne konsekwencje manipulacji w dwóch wymiarach-opraco...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Podstawy etyki dziennikarskiej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 959

Deformacja od dawna była wykorzystywana jako broń w polityce Opisał ją słynny strateg chiński - Sum Tse. Media posługują się językiem totalnym, czyli słowem, obrazem, ruchem, kolorem, dźwiękiem, akcją jednocześnie. Jest to totalne zawładnięcie człowiekiem, zabranie mu wolności i świadomości - podsta...

Dobro i dziennikarz wobec dóbr zewnętrznych i wewnętrznych-opracowanie...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Podstawy etyki dziennikarskiej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

Dobro dzieli się na: indywidualne i społeczne (jest wynikiem społecznej natury człowieka, człowiek jest skazany na życie społeczne, dlatego musi mieć ono za przedmiot dobro wspólne - jest czynnikiem konstytutywnym społeczności. Nie jest to suma dóbr indywidualnych, ale wyższe od dobra indywidualnego...

Dobro warunkiem rzetelnej służby przekazu-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Podstawy etyki dziennikarskiej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 427

Dobro warunkiem rzetelnej służby przekazu Wyraz dobro posiada tyle znaczeń, co wyraz byt (wszystko, cokolwiek istnieje). Dobro można widzieć jako właściwość bytu, jako cel działania i pragnienia człowieka. Dobro etyczne występuje w kręgu istot rozumnych, które mają świadomość co jest dobre i co jes...

Etyka-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Podstawy etyki dziennikarskiej
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1323

Etyka - nauka o normach i zasadach postępowania. (egzamin w formie pisemnej) Człowiek jest istotą społeczną, etyka jest dla niego niezbędna. Etyka jest konieczna np. w biznesie, w hydraulice, w budownictwie, w szkolnictwie… Trzeba mieć sumienie etyczne. Sukces - mądrość i dojrzałość człowieka. Pie...

Informacje o egzaminie i pytania-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Podstawy etyki dziennikarskiej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 826

PODSTAWY ETYKI DZIENNIKARSKIEJ O EGZAMINIE: 22 stycznia, dwie grupy pierwsza o 9:45, druga na 10:30. Test pisemny w formie 4 pytań, na które udziela się jednozdaniowej odpowiedzi. Jest około 7-8 grup, a każda dostaje pytania z wybranego tematu - wybranego wykładu. OPINIE: Najtrudniejszy egzamin w ...

Męstwo i umiarkowanie-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Podstawy etyki dziennikarskiej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

Męstwo - jego zadaniem jest przezwyciężenie przeszkód w dążeniu do dobra i zwalczaniu zła. Polega na opanowaniu strachu i zuchwalstwa. Dla dziennikarza jest to odwaga w przekazywaniu prawdy i głoszeniu własnych przekonań. Męstwo jest bronią ducha, o...

Manipulacja- jej sposoby i konsekwencje

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Podstawy etyki dziennikarskiej
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1113

Społeczeństwo zbiera wszystkich, naród powstaje z rodów, a rody z rodzin. Naród jest zobowiązaniem niewymazalnym. Nie można wyzbyć się narodowości. Ojczyzna jest miejscem danym społeczeństwu. Trzeba szanować państwo, ale państwo ma obowiązek też szanować obywateli. Podstawową władzą jest parlament. ...

Opracowanie książki mity czwartej władzy 01

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Podstawy etyki dziennikarskiej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 707

P. Legutko, D. Rodziewicz- „Mity czwartej władzy” Wyrażenie „czwarta władza” ma podkreślić wagę i siłę wpływu mediów na życie publiczne. Zakłada się, że: - wpływ ten jest w interesie zwyczajnych obywateli; - Pluralizm i konkurencja międz...

Opracowanie książki mity czwartej władzy 02

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Podstawy etyki dziennikarskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 504

KRRiT: - podlegają wszyscy nadawcy radiowi i telewizyjni w zakresie uzyskiwania (i ewentualnej utraty) koncesji na działalność, uzyskiwania prawa do użytkowania określonych częstotliwości nadawania oraz kontroli Rady nad respektowaniem przez te media przepisów

Opracowanie książki mity czwartej władzy 03

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Podstawy etyki dziennikarskiej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 742

Powierzchowne pojmowanie kompetencji gubi bowiem to, co najistotniejsze: odpowiednio wyczulony słuch, umiejętność dotarcia do prawdy, wychwycenia szumu informacyjnego rzeczy istotnych i zwyczajną, rzemieślniczą rzetelność w wykonywaniu dziennikarskich obowiązków. Jacek Żakowski zaproponował wprowad...