Dobro warunkiem rzetelnej służby przekazu-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Dobro warunkiem rzetelnej służby przekazu-opracowanie - strona 1  Dobro warunkiem rzetelnej służby przekazu-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Dobro warunkiem rzetelnej służby przekazu
Wyraz dobro posiada tyle znaczeń, co wyraz byt (wszystko, cokolwiek istnieje). Dobro można widzieć jako właściwość bytu, jako cel działania i pragnienia człowieka. Dobro etyczne występuje w kręgu istot rozumnych, które mają świadomość co jest dobre i co jest normą. W etyce dziennikarskiej pojmowane jest jako warunek i cel działania dziennikarskiego. Nauka o powinności zawodowej - deontologia
Dobry - oznacza wartościowy (w naszym ogólnym pojęciu). Używa się równocześnie przymiotu materialnego człowieka. Zło moralne jest świadomym działaniem człowieka. Dobro jest świadomym działaniem człowieka, zło to niewłaściwy wybór wartości niższej z pominięciem wyższej. Powtarzające się wybory dają trwałą deformacje człowieka. Znajomość dobra i zła moralnego to problem przede wszystkim praktyczny, bo od tej wiedzy i decyzji człowieka zależy czy jest on dobry czy zły. Poziom moralny ma istotne znaczenie w kwalifikacjach zawodowych. Źródła dobra i zła moralnego:
Dobro jest w jakimś sensie trudniejsze o oceny niż prawda. Dla oceny potrzebna jest wiedza wskazująca na źródła, okoliczności i cel pracy. Dla oceny pracy dziennikarza nie jest obojętne, co jest przedmiotem jego przekazu, w jakich okolicznościach ten przekaz został przygotowany i co jest jego celem. Przedmiot przekazu musi być z normą etyczną, bo norma ta stanowi fundament moralności jako wartość powszechna i niezmienna. Ma on być zgodny z normą etyczną. Jest niezgodny, gdy dotyczy opisu zła. Okoliczności mają szczególne znaczenie w kwalifikacji ludzkiego czynu, jego przyczyn i skutków. Wyznaczają je:
Osoba
Miejsce
Czas
Sposób
Kto ? Co ? Kiedy ? Gdzie ? Jakimi środkami ? Okoliczności mają więc wpływ na wartość moralną czynu. Zmniejszają lub zwiększają wartość czynu, albo zmieniają jego jakość. Cel działania: w jakimś sensie zasadniczym cel jest najważniejszy. Od niego bierze początek wszelka działalność człowieka. Od celu zależy prawość lub nieprawość czynu. Cel zawsze musi być godny człowieka. Np. ukazanie ważnego problemu, ambicja. Cel jest główną okolicznością, ale sama dobra intencja nie wystarcza. Cel musi być podjęty przez jego realizację. Środki do celu nie mogą być negatywne, moralnie złe.
Hierarchia dobra
Znajomość właściwej hierarchii dobra to zdolność do oceny własnego działania. Kluczem do właściwego odczytania hierarchii dobra jest kryterium, że najważniejszym dobrem jest osoba ludzka. Dobro ma być ukierunkowane na człowieka. Działanie, które respektuje dobro osobowe, jest działaniem dobrym - działanie, które je narusza, jest złym działaniem. Wszelkie kłamstwa, które dotyczą osób, są działaniem moralnie złym. Publikowanie spraw, które mają na celu niszczenie relacji, jest działaniem moralnie złym. Przemilczanie problemów, przeczenie im, jest działanie moralnie złym. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz