Przykładowe pytania na egzamin - etyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1295
Wyświetleń: 5348
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykładowe pytania na egzamin - etyka - strona 1

Fragment notatki:

Test jednokrotnego wyboru:
Przedmiotem materialnym etyki są: czyny
Czyn jest to: rozumne i wolne działanie człowieka
Bioetyka jest przykładem: etyki stosowanej
Wśród rodzajów dóbr można wymienić: przyjemnościowe, użytecznościowe, godziwe
Zamierzony skutek działania: jest zawsze skutkiem przewidywanym
Eudajmonizm jest stanowiskiem, które głosi, że: czyn jest słuszny, jeśli prowadzi do szczęścia podmiotu
Pierwsza formuła imperatywu kategorycznego brzmi: postępuj wg takiej maksymy, co do której mógłbyś chcieć, aby stała się powszechnym prawem
Czyn jest słuszny wtedy, gdy: cel przedmiotowy działania jest zgodny z normą moralną
Prawo naturalne: jest obiektywnym, niezmiennym i powszechnym zbiorem norm moralnych
Cnotami kardynalnymi są: roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo
Kant jest przedstawicielem: deontonizmu autonomicznego
Kiedy czyn jest słuszny wg teorii utylitaryzmu: gdy przynosi więcej korzyści niż strat w porównaniu z każdym alternatywnym działaniem
Test wielokrotnego wyboru:
Zgodnie z definicją etyki jest ona nauką: filozoficzną; normatywną
Celem etyki jest: odpowiedź na pytanie co ostatecznie decyduje o słuszności lub niesłuszności działania; sformułowanie wskazówek i norm moralnych dotyczących ludzkiego działania
Przeszkodami habitualnymi ograniczającymi odpowiedzialność moralną są: błędne opinie i uprzedzenia; wrodzone skłonności i nałogi; choroby psychiczne
Człowiek jest moralnie odpowiedzialny za zaniechanie, gdy: przewidywał złe skutki braku podjęcia działania; miał możliwość działania; powinien był podjąć działanie
Personalizm głosi, że: czyn jest słuszny, jeśli stanowi akt afirmacji…; każdy człowiek jest osobą
Do cnót integralnych roztropności zalicza się: zdrowy sąd, domyślność
Przedstawiciele utylitaryzmu
Proces podejmowania decyzji
Błędy sumienia
Pytania otwarte: - podział na czyny moralnie złe - etyka jakości życia i etyka wartości życia, różnice
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz