Dobro i dziennikarz wobec dóbr zewnętrznych i wewnętrznych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dobro i dziennikarz wobec dóbr zewnętrznych i wewnętrznych-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Dobro dzieli się na: indywidualne i społeczne (jest wynikiem społecznej natury człowieka, człowiek jest skazany na życie społeczne, dlatego musi mieć ono za przedmiot dobro wspólne - jest czynnikiem konstytutywnym społeczności. Nie jest to suma dóbr indywidualnych, ale wyższe od dobra indywidualnego i nadrzędne wobec niego). Wartość życia społecznego wg Arystotelesa ujawnia się we wspólnocie i organizacji. Organizacja wyrażą się w wartościach społeczno-politycznych. Należą do niej: Porządek społeczny, prawo i sprawiedliwość, sądownictwo i system wewnętrzno-obronny. Zadaniem dziennikarza jest wspieranie tego dobra. Dobro wspólnotowe to wartości: życzliwe współżycie między ludźmi, przyjaźń i kultura bycia. Dobra wspólnotowe i obyczajowe dziennikarz powinien nie tylko strzec, ale i podtrzymywać. Dobra wspólnotowe Arystoteles nazywa naturalnym powinowactwem. Dziennikarz wobec dóbr zewnętrznych i wewnętrznych
Dobra zewnętrzne to dobra materialne, ale przekaz informacyjny nie może być tym dobrom podporządkowany. Dobra wewnętrzne dotyczą wartości związanych z być, dot. Wartości moralnych. Dziennikarz gdy porzuca dobro moralne, wybiera dobro użyteczne. Dziennikarz nie może zapominać, że staje się kimś tylko poprzez właściwe wybory i działania. Drogowskazem jest sumienie. U podstaw wszystkich wyborów leży decyzja i jest każdorazowym wyborem dobra czy zła. Decyzja ujawnia fakt, że człowiek jest osobą. Decyzja w życiu ludzkim nie przejawia się tylko w momentach wyjątkowych. Stanowi o każdym wyborze. Decyzja nie ujawnia się tylko w wyborach granicznych, ale w każdym wyborze. Decyzja będzie moralnie dobra, gdy jest zgodna z sumieniem, ale sumieniem uformowanym. Podstawą wychowania sumienia jest hierarchia dobra. Fundamentem deontologii (nauka o powinnościach) zawodowej jest świadome rozeznanie i kontrola własnych wyborów. Człowiek musi wiedzieć co i dlaczego wybiera. Dobro stanowi o tym, że człowiek jest kimś albo nikim. Człowiek, który przejmuje dobrą zawartość, jest społecznie dojrzały i jego zawód jest służbą dla innych. (Mt 7, 17) Dobre drzewo wydaje dobre owoce… Osobowość zdobywa się przez to, że jest się kimś. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz