Etyka-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etyka-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Etyka - nauka o normach i zasadach postępowania. (egzamin w formie pisemnej)
Człowiek jest istotą społeczną, etyka jest dla niego niezbędna. Etyka jest konieczna np. w biznesie, w hydraulice, w budownictwie, w szkolnictwie…
Trzeba mieć sumienie etyczne. Sukces - mądrość i dojrzałość człowieka. Pieniądze nie stanowią o jakości człowieka. Dziennikarstwo jest zawodem zaufania społecznego. Bycie dziennikarzem jest misją (edukacyjno-medialną) wobec społeczeństwa. Dziennikarz jest po stronie prawdy. Bez prawdy dziennikarstwo nie istnieje. Prawda jest jedna, wiele jest dróg dochodzenia do niej. Podstawowym zadaniem dziennikarza jest poszukiwanie prawdy. Im więcej jest do zrobienia, tym większa jest odpowiedzialność.
Etos dziennikarza to niezależność („Niczemu nie oddam się w niewolę” 1 Kor 6, 12). Dziennikarz albo zarabia, albo traci na swoim nazwisku. Niezależność można zachować tylko przez wolne sumienie. Najważniejsze dla dziennikarza jest mieć własny sąd i własną opinię.
Dyspozycje - to zdolność do działania moralnego człowieka.
Kandydat do zawodu dziennikarskiego musi mieć następujące cechy i umiejętności:
Sprawność w pisaniu, jasność i wyrazistość przedstawiania faktów, wydarzeń, idei.
Sprawność w mówieniu, umiejętność wymiany poglądów, zadawania precyzyjnych pytań, brak wad wymowy
Umiejętność kontroli nad stresem, tj. umiejętność koncentracji i terminowe wykonywanie zadań
Wytrwałość i cierpliwość, gotowość do zweryfikowania i poszukiwanie nowych informacji
Ciekawość (szukać i znajdować odpowiedzi na pytania, dlaczego coś się stało). Dziennikarz musi umieć postawić pytanie „dlaczego ?”
Inicjatywa (szukanie nowych pomysłów i źródeł)
Umiejętności adaptacyjne (łatwość akceptacji nowych sytuacji i wyzwań)
Właściwy stosunek do pracy (umiejętność współpracy i współrealizowania)
Wykazywanie zainteresowania, umiejętność dyskusji
Umiejętność dyspozycyjna nie jest wystarczająca, by być dziennikarzem. Potrzebne są też cnoty moralne (są usprawnieniem działania). Cnoty w dziennikarstwie to:
Roztropność
Sprawiedliwość
Męstwo
Umiarkowanie i pokora
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz